Северна Македонија се приклучува кон програмата за животна средина и климатска акција „LIFE“ News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

4/07/2023

Северна Македонија се приклучува кон програмата за животна средина и климатска акција „LIFE“

Вчера попладне, во Брисел, комесарот за животна средина, океани и рибарство – Виргинијус Синкевичиус заедно со министерката за животна средина и физичко планирање на Северна Македонија – Каја Сукова, потпишаа спогодба за приклучување на Северна Македонија кон програмата за животна средина и климатска акција „LIFE“. Северна Македонија е четвртата земја надвор од ЕУ која се приклучува кон програмата по Исланд, Украина и Молдавија. Преку приклучување кон програмата „LIFE“, Северна Македонија ќе добие можност да исползува поддршка за мобилизирање јавни и приватни ресурси за климатска акција, заштита на биодиверзитетот, циркуларна економија и транзиција кон чиста енергија.

 

Комесарот Синкевичиус изјави: „Здружувањето на Северна Македонија со  програмата „LIFE“ претставува можност за зајакнување на нашата заедничка акција за справување со климатските промени, загадувањето, зголемување на транзицијата кон чиста енергија, постигнување циркуларна економија и заштита и возобновување на биодиверзитетот. Блиската соработка ќе донесе придобивки за граѓаните, бизнисите и граѓанското општество во Северна Македонија и ќе придонесе за позелен и поодржлив континент во согласност со целите на Европскиот зелен договор.“

 

Државните и приватни организации од Северна Македонија ќе можат да добијат финансиска поддршка за проекти за еколошка и климатска акција, како, на пример, за зголемување на енергетската ефикасност, прочистување на загадени подрачја, подобрување на управувањето со водни ресурси, поддршка за развој, мониторинг и зајакнување на закони слични на оние во ЕУ.

 

Апликантите од Северна Македонија можат да ги испратат своите предлози во рамки на повикот за предлози за програмата „LIFE“ отворен во 2023 година.

Read more

Извор: DG NEAR

Извор на фотографии: DG NEAR

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.