Фондот „Green for Growth“ („Зелено за раст“) ја подобрува енергетската и ресурсна ефикасност на бизнисите и домаќинствата во Косово News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

13/09/2022

Фондот „Green for Growth“ („Зелено за раст“) ја подобрува енергетската и ресурсна ефикасност на бизнисите и домаќинствата во Косово

Фондот „Green for Growth“ („Зелено за раст“) овозможи субординиран заем, во вредност од 7 милиони евра, за неговиот партнер „BKT Kosovo“. Приходите ќе ја зајакната базата на капитал на банката и ќе ѝ овозможат на „BTK Kosovo“ да ја зголеми својата енергетска и ресурсна ефикасност за заеми, во полуурбаните подрачја во Косово, наменети за микро, мали и средни претпријатија, приватни индивидуи, како и проекти од доменот на обновливи енергии.

 

Овој инструмент има за цел зајакнување на капацитетите на банката за унапредување на одржливо и долгорочно „зелено“ финансирање. Инвестицијата, се очекува, да придонесе за намалување на емисиите на CO2 во износ од 4800 тони годишно; како и првична годишна енергетска заштеда од 21800 мегавати. Ова претставува еквивалент на избегнување емисии стакленички гасови од преку 1000 патнички возила, управувани на бензин, во текот на една година. Покрај инструментот, „BKT Kosovo“ ќе добие техничка помош, во согласност со иницијативата „Deep Greening“ („Длабоко раззеленување“) која цели кон одржливост на клучните бизнис операции на „BKT“, подобрување на нивните еколошки и општествени системи за менаџмент, како и зајакнување на капацитетите за „зелено“ позајмување.

Прочитај повеќе

Извор: GGF

Извор на фотографии: GGF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.