Поврзување на Европа: Комисијата потпишува договори на високо ниво со Западен Балкан за подобрување на транспортните врски News | WeBalkans

Новости

Дознај ги најновите информации за активностите на ЕУ и настаните во Западен Балкан

17/05/2023

Поврзување на Европа: Комисијата потпишува договори на високо ниво со Западен Балкан за подобрување на транспортните врски

На 16. мај, Комисијата потпиша договори на високо ниво со БиХ, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Договорите ја адаптираат трансевропската транспортна мрежа, европската мрежа на железнички линии, патишта, пристаништа и внатрешни водни патишта кои ги поврзуваат градовите во ЕУ, преку нивно поврзување со Западен Балкан. Ова е значаен чекор кон поголема транспортна поврзаност помеѓу ЕУ и партнерите од Западен Балкан.

 

Комесарката за транспорт, Адина Валеан, изјави: „Со потпишувањето на овие договори, и со нашиот предлог за Европски транспортен коридор Западен Балкан, ја поставуваме основата за интегрирање на транспортната мрежа на Западен Балкан во ЕУ. На овој начин, ќе промовираме развој на одржлива и ефикасна транспортна поврзаност помеѓу ЕУ и овие држави. Важноста на поблиски и континуирани транспортни врски не може да биде потценета.“

 

Транспортната заедница која ги зближува земјите членки на ЕУ, претставена преку Комисијата и партнерите од Западен Балкан, активно го поддржува спроведувањето на проектите со кои се поврзуваат шесте држави меѓусебно и со ЕУ.

 

Интеграцијата на транспортните мрежи во Западен Балкан со трансевропската транспортна мрежа ќе им помогне на земјите кандидати, како и на потенцијалните земји кандидати за членство во ЕУ за нивното идно пристапување кон Унијата.

Read more

Извор: European Union

Извор на фотографии: European Union

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.