EU i EBRD podržavaju talas obnove u Srbiji News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

27/01/2023

EU i EBRD podržavaju talas obnove u Srbiji

Evropska unija i European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) pomažu Srbiji da poboljša energetsku efikasnost javnih zgrada sa finansijskim paketom od 14 miliona eura.

 

Paket, koji uključuje 12 miliona eura EBRD kredita i 2 miliona eura granta iz EU, će pomoći u finansiranju energetski efikasnih mjera rekonstrukcije 80 javnih zgrada, uključujući obrazovne, zdravstvene, administrativne, sportske i zgrade kulture, u 20 opština u Vojvodini. Ovi objekti će biti obnovljeni sa toplotnom izolacijom, novom stolarijom, poboljšanjem sistema grijanja, ventilacije i hlađenja i energetski efikasnom rasvjetom.

 

Očekuje se da poboljšanja doprinesu smanjenju potrošnje energije od 53 odsto i smanjenju godišnje emisije CO2 za 56 odsto.

 

Pored granta od 2 miliona eura iz EU, projekat takođe ima koristi od blizu 2 miliona eura grantova za tehničku saradnju, koje obezbjeđuju Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Italija preko Centralnoevropske inicijative (CEI).

 

Zgrade čine oko 34 odsto potrošnje energije u Srbiji. Renoviranje može pomoći u smanjenju potrošnje i emisije CO2, ali je potreban značajan napor da se stimulišu i daje prioritet ovim investicijama, posebno u stambenim naseljima sa više stanova.

Read more

Photo credits: EBRD

Source: EBRD

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.