Funding programmes Western Balkans and other EU projects | WeBalkans
O nama

Bliska saradnja, zajednički ciljevi,bolji rezultati

Jeste li znali da je Evropska unija glavni politički i ekonomski partner i najveći investitor na Zapadnom Balkanu? EU podržava hiljade projekata koji poboljšavaju život ljudi, štite okoliš, stvaraju poslovne prilike i olakšavaju regionalnu saradnju.

EU i zapadni Balkan imaju zajedničku kulturu i istoriju, sa blisko povezanim društvima i privredama. Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija su zemlje kandidati za članstvo u EU. Bosnia-Herzegovina i Kosovo potencijalni kandidati za članstvo u EU. Kako bi potpomogla napredak ka članstvu, EU pruža finansijsku pomoć na mnogim područjima. Ta pomoć je pružena zajedno sa podrškom za poboljšanja koja su potrebna da bi se zadovoljili standardi EU, u oblastima poput pravosuđa i javne uprave.

Finansiranje od strane EU i saradnja s njom su prisutni u mnogim područjima kao što su: osnivanje preduzeća, uspostavljanje transportnih veza, poduzimanje aktivnosti u domenu klimatskih promjena, zaštita ljudskih prava, razmjena studenata, zaštita kulturne baštine i u mnogim drugim područjima. Prednosti saradnje su očite na obje strane. Veća jednakost u društvu, bolje prilike na zapadnom Balkanu kao i razvoj društva na njemu, učinit će Evropu jačom i prosperitetnijom. Ako želite saznati više o prilikama, dostignućima i pričama o uspjehu pojedinaca, pročitajte više na ovu temu!

O WeBalkans.eu

WeBalkans.eu je platforma na kojoj možete naći sve na jednom mjestu, bilo da su to vijesti, priče, mogućnosti finansiranja ili informacije o saradnji između Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Programi i inicijative

Saznajte više o nekim od glavnih inicijativa EU i programima finansiranja na zapadnom Balkanu.

INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA)

Putem IPA-e, EU pruža veliku finansijsku i tehničku podršku zemljama na putu ka članstvu u EU. Korisnici te pomoći su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ ZA RURALNI RAZVOJ-IPARD

IPARD,dio IPA-e, fokusira se na ruralna područja i poljoprivredno-prehrambeni sektor. Uslove za ovu pomoć ispunjavaju poljoprivredna i ruralna preduzeća iz zemalja kandidata za članstvo u EU - Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

MEHANIZAM CIVILNE ZAŠTITE EU

U okviru ovog mehanizma, organi civilne zaštite u Evropi sarađuju radi organizacije pomoći žrtvama prirodnih I drugih nepogoda u Evropi i drugdje. Učestvuju Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA-COSME

COSME pruža podršku malim i srednjim preduzećima širom EU i namijenjen je za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu.

KREATIVNA EVROPA

Kreativna Evropa podržava kulturni i audio-vizuelni sektor i otvorena je za kulturne i kreativne organizacije iz EU kao i zemalja koje nisu članice EU, uključujući Zapadni Balkan.

CARINA 2020

Carina (Customs) 2020 olakšava saradnju između carinskih organa u državama članicama EU i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Učestvuju Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija.

ERASMUS+

ERASMUS + promoviše saradnju u obrazovanju, obuci, programima za omladinu i u sportu. Namijenjen je za studente, obrazovno osoblje i grupe mladih sa zapadnog Balkana koji žele studirati, predavati ili volontirati u inostranstvu.

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I DRUŠTVENIH INOVACIJA - EaSI

EaSI promoviše bolje zapošljavanje, socijalnu zaštitu i uslove rada. Ovaj program mogu da koriste javna uprava, biroi za zapošljavanje, socijalni partneri i istraživački instituti na Zapadnom Balkanu.

EVROPA ZA GRAĐANE

Program Evropa za građane doprinosi boljem razumijevanju EU i potiče demokratsko učešće građana na nivou EU. Za ovaj program se mogu prijaviti javni organi ili neprofitne organizacije na Zapadnom Balkanu.

FISCALIS 2020

Fiscalis 2020 potiče razmjenu informacija između poreskih vlasti širom Evrope. Zemlje učesnice su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

HORIZON 2020

Horizon 2020 finansira projekte koji podstiču istraživanje i inovacije i otvoren je za učešće istraživača, univerziteta i inovativnih kompanija sa Zapadnog Balkana.

INVESTICIJSKI OKVIR ZAPADNOG BALKANA - WBIF

WBIF je zajednička inicijativa EU, finansijskih institucija, bilateralnih donatora i vlada Zapadnog Balkana, usredotočena na strateška ulaganja u energetski, ekološki, socijalni, transportni i digitalni infrastrukturni sektor.

OBJEKAT ZA RAZVOJ INOVACIJE ZAPADNOG BALKANA - WB EDIF

WB EDIF, finansiran od strane EU, omogućava poboljšani pristup finansijama za mala i srednja preduzeća. To je zajednička inicijativa EU, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih partnera i javnih organa na Zapadnom Balkanu.

TAIEX

TAIEX je instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija. TAIEX nudi peer-to-peer tehničku pomoć i podršku politikama zemalja korisnica sa Zapadnog Balkana, angažujući pri tom stručnjake iz administracije iz država članica EU.

Twinning

Twinning podržava saradnju javnih uprava iz država članica EU sa našim partnerima na Zapadnom Balkanu. Twinning projekti okupljaju stručnjake iz javnog sektora iz država članica EU i iz zemalja korisnica podrške. Cilj ovih projekata je da ostvare određene rezultate putem peer-to-peer aktivnosti.

Činjenice i brojke

EU predstavlja

70% ukupne trgovine

regije Zapadnog Balkana
Zapadni Balkan je tržište

18 miliona konzumenata

EU kompanije predstavljaju

65% stranih direktnih investicija

na Zapadnom Balkanu

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!