Inkluzivno obrazovanje za decu iz Albanije | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Inkluzivno obrazovanje za decu iz Albanije

EU podržava vaspitače iz Albanije inovativnim praksama u učionici.

SCROLL DOWN

Viola je vaspitačica. Dugi niz godina je rukovodila učionicama sa velikim brojem dece iz različitih sredina i različitih sposobnosti. Ona kaže da su izazovi bili ogromni: „Bilo mi je teško da zadovoljim različite potrebe sve dece u odeljenju. Podržavam ideju predškolske inkluzije i znam prednosti, ali nedostajalo mi je znanja i veština za inkluzivnu praksu“ . Uprkos poboljšanju obrazovnog sistema u Albaniji, filozofija inkluzije, posebno u predškolskom obrazovanju, nije dovoljno promovisana. Nastavnici su često bili ostavljeni da rade u izolaciji sa decom sa širokim spektrom sposobnosti učenja, i nudili su malo obuke.

„Bilo je nekih raštrkanih malih intervencija NVO-a, ali nije postojao holistički pristup tome kako se pozabaviti inkluzivnim obrazovanjem u predškolskim ustanovama.”

Mirlinda Bušati, specijalista za obrazovanje u Unicef Albanija

„Inkluzivno obrazovanje je skoro nova realnost u albanskom obrazovnom sistemu, posebno za predškolski uzrast“, kaže Mirlinda Bušati, specijalista za obrazovanje u Unicef-u Albanija. Ona objašnjava da Unicef veoma blisko sarađuje sa albanskim Ministarstvom obrazovanja na razvoju nacionalne strategije obrazovanja koja uključuje važnu komponentu o inkluzivnom obrazovanju, kao i o standardima za vaspitače. Međutim, uprkos dobrom radu na strategiji i standardima, Unicef je identifikovao da postoji značajan jaz u sprovođenju strategije. „Bilo je nekih raštrkanih malih intervencija nekih nevladinih organizacija, ali nije postojao holistički pristup o tome kako se pozabaviti inkluzivnim obrazovanjem u predškolskim ustanovama“, kaže Mirlinda.

Nastavnicima su bili potrebni programi praktične obuke nastavnika koji neguju pozitivne stavove i najbolje prakse za uspešnu inkluziju predškolskog uzrasta. Intervencije su bile potrebne kako bi se osiguralo da nastava ima pravi ritam za one koji se suočavaju sa većim poteškoćama u učenju. Uz podršku Evropske unije, Unicef je pomogao Ministarstvu obrazovanja i Agenciji za osiguranje kvaliteta u preduniverzitetskom obrazovanju (AAQPE) u Albaniji da razviju metodologije inkluzivnog obrazovanja za predškolske ustanove.

Unicef je takođe izradio priručnik za obuku i, zajedno sa AAQPE, obezbedio obuku o praktičnoj primeni metodologije za 582 nastavnika i direktora škola. Viola je bila jedan od nastavnika koji su učestvovali u obuci. „Novi alati uvedeni u obuku pomogli su mi da razvijem inovativne pristupe i unapredim svoju nastavu. Postepeno sam počela da usvajam nove stilove nastave koji uključuju različite načine učenja. Ako želimo da deca budu od pomoći jedni drugima – da prihvate, komunicirajte i budite prijateljski nastrojeni jedni prema drugima – moramo to naučiti“, kaže ona.

„Pored finansiranja EU, činjenica da je svaki deo ove inicijative bio u skladu i sa zahtevima za pristupanje EU učinila je podršku EU još značajnijom u smislu saradnje sa vladom i institucijama.”

Mirlinda Bušati, specijalista za obrazovanje u Unicef Albanija

Ove godine, metodologiju za predškolsko inkluzivno učenje akreditovalo je Ministarstvo obrazovanja Albanije. Prema Mirlindi, ovo je veliki korak napred: „To znači da sada svi vaspitači mogu da koriste ovu metodologiju koja obezbeđuje kvalitetno inkluzivno obrazovanje“, kaže ona.

Činjenica da je projekat podržala Evropska unija značila je mnogo u ovom kontekstu. „Pored finansiranja EU, činjenica da je svaki deo ove inicijative bio u skladu i sa zahtevima za pristupanje EU učinila je podršku EU još važnijom u smislu saradnje sa vladom i institucijama“, kaže Mirlinda.

O projektu

Promovisanje inkluzivnog obrazovanja deo je programa „Ublažavanje uticaja COVID-19 na živote dece i roditelja na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ koji sprovodi Unicef, a finansira EU preko Generalnog direktorata Evropske komisije za politiku susedstva i Pregovora o proširenju (DG NEAR). Očekuje se da će kroz ovaj program vredan 5 miliona evra 490.000 dece i roditelja širom programske oblasti imati bolji pristup javnim uslugama koje promovišu rani razvoj dece, obrazovanje, zdravlje i zaštitu kao deo oporavka od COVID-19.

Photo credits: Unicef

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.