Inkluzivno obrazovanje za albansku djecu | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Inkluzivno obrazovanje za albansku djecu

EU podržava albanske predškolske učitelje sa inovativnom nastavnom praksom.

SCROLL DOWN

Viola je vaspitač za uzrast ranog djetinjstva. Dugi niz godina je vodila razrede sa velikim brojem djece različitog porijekla i različitih sposobnosti. Kaže da su izazovi bili ogromni: “Za mene je bilo teško zadovoljiti različite  potrebe sve djece u odjeljenju. Podržavam ideju o predškolskoj inkluziji, i poznati su mi benefiti, ali nedostajalo mi je znanja i vještina za inkluzivnu praksu”. Uprkos poboljšanjima u obrazovnom sistemu Albanije, filozofija inkluzije, posebno u predškolskom obrazovanju, nije bila dovoljno promovisana. Učitelji su bili često ostavljeni da rade u izolaciji sa djecom u velikom rasponu sposobnosti učenja, a ponuđeno im je malo obuke.

“Bilo je nekih mjestimičnih malih intervencija nevladinih organizacija, ali nije postojao holistički pristup tome kako se pozabaviti inkluzivnim obrazovanjem u predškolskim ustanovama.”

Mirlinda Bushati, specijalista za obrazovanje pri Unicef Albanija

“Inkluzivno obrazovanje je gotovo nova realnost u albanskom obrazovnom sistemu, posebno predškolskom,“ kaže Mirlinda Bushati, specijalista za obrazovanje pri Unicef-u u Albaniji. Ona objašnjava da je Unicef usko sarađivao sa albanskim Ministarstvom obrazovanja na izradi nacionalne strategije obrazovanja koja uključuje važnu komponentu o inkluzivnom obrazovanju kao i o standardima za predškolske vaspitače. Međutim, uprkos dobrom radu na strategiji i standardima, Unicef je identifikovao veliki jaz u implementaciji strategije. „Bilo je nekih mjestimičnih malih intervencija nevladinih organizacija, ali nije postojao holistički pristup tome kako se pozabaviti inkluzivnim obrazovanjem u predškolskim ustanovama,“ kaže Mirlinda.

Vaspitačima su trebali programi praktične obuke koji njeguju  pozitivne stavove i najbolje prakse za uspješnu predškolsku inkluziju. Bile su potrebne intervencije da se osigura da nastava ima pravi ritam za one koji se suočavaju sa većim poteškoćama u učenju. Uz podršku Evropske unije, Unicef je pomogao Ministarstvu obrazovanja i Agenciji za osiguranja kvaliteta u pred univerzitetskom obrazovanju (AAQPE) u Albaniji da razviju metodologije inkluzivnog obrazovanja za predškolske ustanove.

Unicef je takođe izradio priručnik za obuku i zajedno sa AAQPE, obezbijedio obuku o praktičnoj primjeni metodologije za 582 učitelja i direktora škola. Viola je bila jedna od učiteljica koja je učestvovala u obuci. „Novi alati koji su uvedeni na obuci pomogli su mi da razvijem inovativne pristupe i poboljšam svoje podučavanje. Postepeno, počela sam da usvajam nove stilove podučavanja koji uključuju različite načine učenja. Ako želimo da djeca budu od pomoći jedni drugima – da prihvate, komuniciraju i budu prijateljski raspoloženi jedni prema drugima – moramo to naučiti“, kaže ona.

 “Pored finansiranja EU, činjenica da je svaki dio ove inicijative bio u skladu i sa zahtjevima za pristupanje EU učinila je podršku EU još važnijom u smislu saradnje sa vladom i institucijama.”

Mirlinda Bushati, specijalista za obrazovanje pri Unicef Albanija

Ove godine metodologiju predškolskog inkluzivnog učenja akreditovalo je albansko Ministarstvo obrazovanja. Prema Mirlindi, ovo je veliki korak naprijed: „To znači da sada svi vaspitači mogu koristiti ovu metodologiju koja osigurava kvalitetno inkluzivno obrazovanje“, kaže ona.

Činjenica da je projekat podržan od strane Evropske unije značila je mnogo u ovom kontekstu. „Pored finansiranja EU, činjenica da je svaki dio ove inicijative bio u skladu i sa zahtjevima za pristupanje EU učinila je podršku EU još važnijom u smislu saradnje sa vladom i institucijama,” kaže Mirlinda.

O projektu

Promovisanje inkluzivnog obrazovanja dio je programa „Ublažavanje uticaja COVID-19 na živote djece i roditelja na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ koji provodi Unicef, a finansira EU preko Generalnog direktorata Evropske komisije za politiku susjedstva  i pregovore o proširenju (DG NEAR). Kroz ovaj program vrijedan 5 miliona eura, očekuje se da će 490.000 djece i roditelja širom programske oblasti imati bolji pristup javnim uslugama koje promovišu rani razvoj djece, obrazovanje, zdravlje i zaštitu kao dio oporavka od COVID-19.

Photo credits: Unicef

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.