Novi grantovi za civilno društvo za jačanje participativne demokratije News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

25/04/2022

Novi grantovi za civilno društvo za jačanje participativne demokratije

Evropska unija raspisala je Konkurs za podnošenje predloga u okviru novog programa u vrednosti od 18 miliona evra za jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Poziv u okviru novog Programa EU za civilno društvo i medije za Zapadni Balkan i Tursku za period 2021-2023. ima za cilj unapređivanje regionalne saradnje, dobrosusedskih odnosa i pomirenja.

 

U okviru ovog konkursa, niz dugoročnih bespovratnih sredstava biće dodeljen za stvaranje i podršku regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju za cilj unapređenje koalicije i izgradnju kapaciteta za povećanje uticaja OCD na relevantne reforme u sektoru. U pozivu se takođe navodi vizija za davanje podgrantova lokalnim organizacijama širom regiona putem mreža. Konkurs obuhvata sledeće oblasti:

 

-Dobro upravljanje, vladavina prava i borba protiv korupcije

-Ljudska prava, antidiskriminacija i međukulturni dijalog

-Zelena i digitalna tranzicija

-Sloboda medija i sloboda izražavanja, uključujući suzbijanje pogrešnih i lažnih informacija

-Projekti malog obima kao podrška dobrosusedskim odnosima Srbije i Kosova

-Kvalitetno novinarstvo

 

Prioriteti konkursa usklađeni su sa Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan, koji ima za cilj podsticanje oporavka regiona kroz podršku socio-ekonomskom razvoju i sprovođenju reformi potrebnih za napredak na putu ka EU i približavanje Zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu EU. Njime se regionu pruža pomoć kroz investicije i inicijative u oblasti saobraćaja, energetike, digitalne tranzicije, zelene agende, podrške privatnom sektoru, ekonomske integracije, inovacija i podrške razvoju ljudskog potencijala.

Saznajte više

Izvor: European Union

Fotografija: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.