EU-Severna Makedonija: Komisija predlaže do 100 miliona evra pomoći za Severnu Makedoniju News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

6/02/2023

EU-Severna Makedonija: Komisija predlaže do 100 miliona evra pomoći za Severnu Makedoniju

Komisija je predložila (proposed) 6. februara da obezbedi do 100 miliona evra makrofinansijske pomoći (MFA) Severnoj Makedoniji. Ovim predlogom, Komisija stoji uz Severnu Makedoniju u teškim vremenima, pošto se, posle agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, spoljna ravnoteža zemlje naglo pogoršala zbog njene velike zavisnosti od uvoza goriva i električne energije. Severna Makedonija se takođe suočava sa velikim potrebama za otplatom spoljnog duga 2023. godine u kontekstu izazovnih uslova finansiranja.

 

Predložena pomoć bi doprinela pokrivanju finansijskih potreba Severne Makedonije u 2023. i 2024. godini, podržavajući i fiskalnu održivost i strukturne reforme. Današnji predlog prati 24-mesečni program podrške zaključen sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu do 530 miliona evra.

 

Pomoć bi dolazila u vidu kredita, koji bi se plaćali u dve tranše. Ove dve isplate bile bi uslovljene sprovođenjem mera politike koje treba da budu dogovorene između Severne Makedonije i EU u Memorandumu o razumevanju. Memorandum o razumevanju će se verovatno fokusirati na reforme politike u oblastima fiskalnog upravljanja, poreske politike, upravljanja javnim investicijama, javno-privatnog partnerstva, poslovnog okruženja, transparentnosti državne pomoći, energetske efikasnosti, reforme pravosuđa i borbe protiv korupcija. Isplate bi takođe bile uslovljene pozitivnim rezultatima u sprovođenju programa MMF-a. Ove reforme će podržati Severnu Makedoniju na njenom putu ka članstvu u EU.

Izvor: European Union

Fotografija: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.