EU - Sjeverna Makedonija: Komisija predlaže do 100 miliona eura pomoći za Sjevernu Makedoniju News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

6/02/2023

EU – Sjeverna Makedonija: Komisija predlaže do 100 miliona eura pomoći za Sjevernu Makedoniju

Komisija je 6. februara predložila (proposed) da osigura do 100 miliona eura makrofinansijske pomoći (Macro-financial Assistance – MFA) Sjevernoj Makedoniji. Sa ovim prijedlogom, Komisija stoji uz Sjevernu Makedoniju u izazovnim vremenima, budući da se, nakon ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine, vanjska ravnoteža zemlje naglo pogoršala zbog njene velike zavisnosti od uvoza goriva i električne energije. Sjeverna Makedonija se takođe suočava sa potrebama otplate velikog spoljnog duga 2023. godine u kontekstu izazovnih uslova finansiranja.

 

Predložena pomoć bi doprinijela pokrivanju finansijskih potreba Sjeverne Makedonije u 2023. i 2024. godini, pomažući i finansijsku održivost i strukturne reforme. Ovaj prijedlog prati i 24- mjesečni program podrške zaključen sa International Monetary Fund (IMF), u iznosu do 530 miliona eura.

 

Pomoć bi došla u formi kredita, koji bi bili isplaćeni u dvije tranše. Ove dvije isplate bi bile uslovljene implementacijom političkih mjera koje treba da budu dogovorene u Memorandumu o razumijevanju između Sjeverne Makedonije i EU. Memorandum o razumijevanju će se vjerovatno fokusirati na političke reforme u oblastima fiskalnog upravljanja, poreske politike, upravljanja javnim investicijama, javno-privatnog partnerstva, poslovnog okruženja, transparentnosti državne pomoći, energetske efikasnosti, reforme pravosuđa i borbi protiv korupcije. Isplate bi takođe bile uslovljene i pozitivnim rezultatima u implementaciji IMF programa. Ove reforme će podržati Sjevernu Makedoniju na njenom putu ka članstvu u EU.

Izvor: European Union

Fotografije: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.