Godina e Fakultetit të Shkencave Organizative në Universitetin e Beogradit bëhet me një krah të ri modern | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Godina e Fakultetit të Shkencave Organizative në Universitetin e Beogradit bëhet me një krah të ri modern

Kapërcimi i sfidave dhe përqafimi i së ardhmes me anë të strukturës së re dhe moderne dhe kurseve të akredituara në TI dhe IA.

SCROLL DOWN

Fakulteti i Shkencave Organizative në Universitetin e Beogradit u themelua 53 vite më parë në vitin 1969. Fakulteti u themelua fillimisht për t’u ofruar arsim punonjësve që ishin të punësuar në sektorin e ekonomisë në institucione të ndryshme shtetërore dhe ndërmarrje të cilët nuk zotëronin një diplomë të arsimit të lartë. Me kalimin e kohës, fakulteti u shqua dhe u bë një nga fakultetet më të njohur në Beograd. Në fakultet pranohen afërsisht 900 studentë të rinj çdo vit, por vitin e kaluar pati mbi 2000 aplikime për regjistrim, që është pothuajse dyfishi i kapaciteteve në dispozicion për studentët. Pavarësisht suksesit të tij, fakulteti ka hasur sfida të konsiderueshme gjatë viteve, ku më e ngutshme ishte mungesa e hapësirës fizike. Deri në vitin 1982 fakulteti ndodhej në periferi të Beogradit dhe më pas u zhvendos në një vendndodhje të re në qendër, e cila kishte qenë më parë një shkollë fillore.

‘’Ne kishim në dispozicion vetëm 900 metra katrorë, që është një hapësirë e vogël edhe për një shkollë fillore, jo më për një fakultet. Ne kishim vetëm 5 klasa, asnjë amfiteatër dhe asnjë kabinet studimi profesional.’’

Aleksandar Markovic, profesor në Fakultetin e Shkencave Organizative, Universiteti i Beogradit

Profesori Aleksandar Markovic nga fakulteti shpjegon se puna në këtë hapësirë të kufizuar ishte shumë sfiduese. ‘’Ne kishim në dispozicion vetëm 900 metra katrorë, që është një hapësirë e vogël edhe për një shkollë fillore, jo më për një fakultet. Ne kishim vetëm 5 klasa, asnjë amfiteatër dhe asnjë kabinet studimi profesional,’’ deklaron Profesori Markovic. Gjatë vitit, fakulteti zgjeroi hapësirën e punës duke i shtuar një kat më shumë godinës ekzistuese, si dhe një amfiteatër nëntokësor dhe një aneks, duke e çuar hapësirën totale në mbi 5000 metra katrorë, që ishte një përmirësim i konsiderueshëm, por akoma i pamjaftueshëm. Fakulteti duhej të zgjeronte më tej kapacitetet e tij ekzistuese, të prezantonte kurrikula të përditësuara dhe të ofronte kushte më të mira për 6,000 studentët dhe 270 punonjësit e tij.

 Situata ndryshoi në mënyrë drastike për më mirë në prill të vitit të kaluar, kur godina e fakultetit u bë me një krah të ri modern me një sipërfaqe prej 6,056 metra katrorë. Kjo shënoi një hap kuptimplotë në modernizmin e arsimit në Serbi. Investimi total prej 9.3 milionë euro u financua nga qeveria dhe European Investment Bank (EIB), e cila ka qenë një partner afatgjatë në sektorët e arsimit, kërkimit dhe zhvillimit të Serbisë. Struktura e re përfshin dy auditorë me 200 vende, një sallë leximi me një bibliotekë, një laborator, sallën e TI-së, dhe klasa shumëfunksionale, të gjitha të pajisura me kompjuterë dhe tabela të bardha ndërvepruese. Falë këtyre përmirësimeve, fakulteti do të jetë në gjendje të rrisë numrin vjetor të studentëve me 25-30%.

‘’Me më shumë se 11,000 metra katrorë hapësirë, ne tani kemi mjaftueshëm hapësirë për të kryer aktivitetet tona mësimore dhe kërkimore në mënyrën më të mirë të mundshme. Falë kësaj, ne tani mund të planifikojmë orë të reja mësimore dhe mund të zgjerojmë më tej dhe të sjellim risi në kurrikulat tona me ndihmën e mjeteve dhe pajisjeve të reja.”

Aleksandar Markovic, profesor në Fakultetin e Shkencave Organizative, Universiteti i Beogradit

Profesori Markovic shpjegon se struktura e re i ka mundësuar fakultetit të miratojë një strategji të re zhvillimi dhe një vizion të përmirësuar për të ardhmen. ‘’Me mbi 11, 000 metra katrorë hapësirë, ne tani kemi më shumë se një sallë për të kryer aktivitetet tona mësimore dhe kërkimore në mënyrën më të mirë të mundshme. Falë kësaj, ne tani mund të planifikojmë orë të reja mësimore dhe mund të zgjerojmë më tej dhe të sjellim risi në kurrikulat tona me ndihmën e mjeteve dhe pajisjeve të reja,’’ deklaron Profesori Markovic.

Së fundmi fakulteti ka marrë akreditim nga ministria për kurse të reja, duke përfshirë inxhinierinë e informacionit dhe softuerit, si dhe inteligjencën artificiale. Ky është një zhvillim i rëndësishëm që do të kontribuojë në rritjen e sektorit të novacionit të TI-së në Serbi. Për më tepër, fakulteti ka arritur një sukses të madh duke fituar çmimin e parë në konkursin prestigjioz ndërkombëtar CBS Global Case Competition 2022, duke tejkaluar 300 ekipe studentore nga universitetet në mbarë botën.

Rreth projektit

The European Investment Bank (EIB) është krahu huadhënës i Bashkimit Evropian. Si institucioni shumëpalësh më i madh në botë, EIB ka qenë aktive në Serbi që nga viti 1977, duke ofruar financim për të mbështetur projekte kyç të infrastrukturës, NVM-të, industritë, shërbimet dhe autoritetet vendore, duke ofruar një total prej 7.2 miliardë euro investime deri sot.

Photo credits: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.