Opremanje mladih sa radnim iskustvom | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Opremanje mladih sa radnim iskustvom

Otključavanje potencijala: EU finansiranje podstiče zapošljavanje mladih iz Đakovice kroz praktičnu obuku.

SCROLL DOWN

Kosovo se suočava sa velikom potražnjom za kvalifikovanim radnicima spremnim da rade lično ili na daljinu za ostatak sveta. Shvatanje novih mogućnosti koje omogućava zelena i digitalna tranzicija može se naći u učenju i razvoju veština. Slične potrebe među stručnjacima za veštine prisutne su i u oblasti EU, gde je Evropska komisija (EK) proglasila 2023. Evropskom godinom veština. Cilj je da se građanima obezbede relevantne veštine za prilagođavanje promenama na tržištu rada.

„Postoji veliki jaz u veštinama na kosovskom tržištu rada koji se samo produbio nakon pandemije.“

Fatos Akhemi, Centar za inovacije Jakova

Ostvarivanje značajnijeg uticaja u manjim gradovima

Tržište rada na Kosovu suočava se sa višestrukim izazovima, ali u manjim gradovima postoji još manje mogućnosti za poslodavce i zaposlene. Na vrhu liste problema je jaz u veštinama: preduzeća ne pronalaze radnike koji su im potrebni, dok oni koji traže posao nisu dovoljno kvalifikovani da se zaposle. U zapadnom gradu Đakovici, Centar za inivacije Đakovo (CIĐ) je identifikovao veliki potencijal za rešavanje neusklađenosti potreba za radnom snagom i obrazovnih veština. Ovaj fenomen verovatno doprinosi nezaposlenosti više od polovine mladih na Kosovu.

„Postoji veliki jaz u veštinama na kosovskom tržištu rada koji se samo produbio nakon pandemije“, kaže Fatos Akhemi, menadžer kofinansiranog projekta između Evropske unije i opštine Đakovica koji se bavi zapošljavanjem mladih, žena i grupa u nepovoljnom položaju.

Da bi se pozabavio ovim pitanjem, CIĐ je primenio dvosmerni pristup: rad sa poslodavcem i sa onima koji traže posao. Nakon što su naveli potencijalne mogućnosti privatnog i javnog sektora, identifikovali su osam traženih veština kroz analizu tržišta rada i procenu potreba – rezultat: 31 zaposlen i preko stotinu završenih stažiranja.

„Naše metode uključivanja mladih na tržište rada pokazale su se uspešnim, za šta smo imali veoma pozitivne kritike“, kaže Akhemi. „Oni su završili staž u kojem su nosili težinu posla na svojim plećima, nosili profesionalne obaveze na osnovu onoga u čemu su vešti da rade.“

Pored obuke, učesnici su tokom dvogodišnjeg projekta stekli iskustvo sa mentorskim programom.

„Postavili smo temelje velike mreže postojećih i novih preduzeća koja posluju u Đakovici, koja nastavljaju da aktivno identifikuju nedostatak veština javnim vlastima, što doprinosi našim dostignućima kao projekat.“

Fatos Akhemi, Centar za inovacije Jakova

Pokretanje, prevazilaženje prve prepreke

JIC je takođe podržao nova preduzeća kojima je bila potrebna pomoć da pređu početnu liniju, posebno one koje rade u malim gradovima kao što su Đakovica i susedne opštine Junik i Dečani. Među 16 korisnika grantova, projekat je podržao žene preduzetnice i početnike sa invaliditetom u različitim industrijama, kao što su prerada hrane, IT, savetovanje o ishrani, rast poslovanja i još mnogo toga.

„Postavili smo temelje velike mreže postojećih i novih preduzeća koja posluju u Đakovici, koja nastavljaju da aktivno identifikuju nedostatke veština javnim vlastima, što doprinosi našim dostignućima kao projekat“, kaže Akhemi.

Kontinuirana identifikacija i rješavanje nedostatka vještina je neophodna za sve aktere, kao i potreba za stalnim učenjem i sticanjem vještina kako bi se uklopili u tranzicije koje povećavaju svačije šanse za zapošljivost. Više od tri četvrtine kompanija u EU ima poteškoća da pronađe radnike sa potrebnim veštinama, a samo trećina odraslih pohađa obuku, kaže EK.

O projektu

Kao vodeći partner, Inovacioni centar Jakova i opština Đakovica su tokom dve godine realizovali projekat „Ujedinjeni ka osnaživanju mladih, žena i ugroženih grupa“, finansiran od strane Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Glavni cilj projekta je bio da se analizira postojeće tržište rada i stvori nove mogućnosti za mlade, žene i grupe u nepovoljnom položaju. Pored toga, projekat je imao za cilj da ciljnim grupama obezbedi neophodne veštine potrebne za tržište rada, povezivanje i povezivanje poslodavaca sa zaposlenima za obuku na poslu, stažiranje, redovno zapošljavanje i finansiranje novih inovativnih ideja za stvaranje novih start-up-ova.

Photo credits: Jakova Innovation Centre

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.