Të ndryshosh veshjen | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Changing your outfit

Një projekt i financuar nga BE-ja ofron ndihmë financiare dhe teknike për shoqëritë e tekstileve në Bosnjë-Hercegovinë.

SCROLL DOWN

Shoqëritë e tekstileve në Bosnjë-Hercegovinë u përballën me sfida të shumta gjatë pandemisë. Porositë dhe shitjet ranë ndjeshëm, dhe zinxhirët e furnizimit u ndërprenë, duke e bërë blerjen e lëndës së parë shumë të vështirë që nga fillimi i shkurtit 2020. Sipas përllogaritjeve të industrisë, një në tre vende pune që u humbën në vend gjatë pandemisë i përkiste sektorit të tekstileve. Një nga shoqëritë që u përballën me këto sfida ishte një shoqëri me historik të hershëm. Sana Linea nga Kostajnica, në veri të Bosnjë-Hercegovinës. Themeluar në vitin 1947, shoqëria aktualisht ka 74 punonjës dhe është biznes i drejtuar krejtësisht nga gratë. Ka 13 dyqane të shitjes me pakicë në mbarë Bosnjë-Hercegovinën, si dhe dy në Serbi.

“Ne po punonim me krijimin e koleksionit të ri. Sikundër e dinë të gjithë, pandemia shkaktoi probleme madhore me prokurimin e materialeve dhe dërgesat. Në rastin tonë, një nga problemet ishte edhe financimi i makinerive të caktuara të veçanta me çmim më të lartë, të cilat na nevojiteshin për modernizimin e linjës sonë të prodhimit.”

Marijana Bučevac, Drejtore Ekzekutive e Sana Linea

Marijana Bučevac është Drejtorja Ekzekutive Sana Linea. Ajo shpjegon se shoqëria po ecte mirë përpara fillimit të pandemisë së COVID-19, kur po planifikonin zgjerimin e linjës së produkteve dhe rritjen e numrit të punonjësve. Megjithatë, pandemia e frenoi këtë zhvillim dhe vuri në rrezik performancën ekzistuese operacionale të shoqërisë. “Ne po punonim me krijimin e koleksionit të ri. Sikundër e dinë të gjithë, pandemia shkaktoi probleme madhore me prokurimin e materialeve dhe dërgesat. Në rastin tonë, një nga problemet ishte edhe financimi i makinerive të caktuara të veçanta me çmim më të lartë, të cilat na nevojiteshin për modernizimin e linjës sonë të prodhimit.” – shprehet Marijana.

Në atë kohë, ata lexuan një njoftim nga projekti i financuar nga BE-ja “EU4BusinessRecovery”, dhe aplikuan. Mbështetja nga projekti erdhi në çastin e duhur, dhe Bashkimi Evropian iu dha mundësinë të blinin makineri të veçanta prodhimi, si dhe të prokuronin lëndën e parë. Projekti gjithashtu kontribuoi në një mjedis më të shëndetshëm për punonjësit, me rindërtimin e pjesshëm të fabrikës. Marijana përshkruan një nga investimet më të rëndësishme, që ishte krijimi i një aplikacioni celular për sistemet iOS dhe Android, i cili iu mundësoi të përmirësonin shitjet online dhe të depërtonin te një numër më i madh klientësh.

“Nëpërmjet kësaj mbështetjeje, ne arritëm të modernizonim prodhimin duke blerë makineri të veçanta, si dhe punësuam 10 punonjës të rinj. Ne gjithashtu krijuam dyqanin tonë online dhe faqen tonë të internetit, për të depërtuar te klientët e rinj. Kemi filluar të eksportojmë edhe në BE.”

Marijana Bučevac, Drejtore Ekzekutive e Sana Linea

Sot, shoqëria po punon për të forcuar markën e saj dhe për të zgjeruar shitjet jashtë Bosnjë-Hercegovinës. Duke i monitoruar vazhdimisht ndryshimet në treg, shoqëria po e zhvillon veprimtarinë e saj me efikasitet.

Marijana shpjegon se investimet në makineri dhe marketim kanë kontribuar në rritjen e shitjeve. “Nëpërmjet kësaj mbështetjeje, ne arritëm të modernizonim prodhimin duke blerë makineri të veçanta, si dhe punësuam 10 punonjës të rinj. Ne gjithashtu krijuam dyqanin tonë online dhe faqen tonë të internetit, për të depërtuar te klientët e rinj. Kemi filluar të eksportojmë edhe në BE.” – shprehet Marijana.

Lidhur me projektin 

Projekti i financuar nga BE-ja, ““COVID-19 Investment Response – EU4 Business Recovery”, zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, në bashkëpunim me Agjencinë Gjermane për Zhvillim, GIZ, si dhe Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Qëllimi i projektit është të mbështesë rimëkëmbjen e ekonomisë së Bosnjë-Hercegovinës nga pasojat e pandemisë COVID-19. Objektivi konkret është ofrimi i mbështetjes emergjente për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, me qëllim garantimin e vijimësisë së biznesit të tyre, mbajtjen e mbi 1,000 vendeve të punës, dhe krijimin e të paktën 100 vendeve të reja të punës, në veçanti duke mbështetur gratë sipërmarrëse, të rinjtë dhe grupet e tjera të cenueshme.

Photo credits: Sana Linea

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.