Bolja komunikacija projekata o umjetnosti, kulturi i javnom prostoru | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Bolja komunikacija projekata o umjetnosti, kulturi i javnom prostoru

Projekt koji finansira EU podržava NVO sa Kosova da unaprijedi svoje kapacitete na društvenim mrežama.

SCROLL DOWN

Fondacija 17 je nevladina organizacija sa Kosova koju su pokrenule aktivistice Nita Zeqiri i Ajete Kerqeli. Njihova saradnja je prvobitno započela kao kolaboracija na kreiranju vizuelnog i intelektualnog umjetničkog djela koje istražuje psihološku i društvenu perspektivu kroz video-eksperimentalnu umjetnost. Imale su ideje i motivaciju, ali iako su ova dva elementa bila važna, nisu bila dovoljna: aktivisticama je bila potrebna podršku u smislu većeg broja saradnika, sredstava i – što je najvažnije – radnog i izložbenog prostora. Kako su bile svjesne da se sa ovim problemom susreće većina umjetnika na Kosovu, odlučile su da pokrenu inicijativu  kojom će pomoći ne samo sebi, već i kosovskoj kulturnoj sceni uopšte.

Kako su bile početnice u ovom poslu i kako je bilo teško doći do donatorskih sredstava, odlučile su da iznajme i preurede prostor sredstvima iz vlastite ušteđevine, te pokrenule projektni prostor koji je otvoren i za druge umjetnike i organizacije.

“Fondacija 17 nastoji da podstakne pozitivne promjene u društvu osnaživanjem zajednica kroz kulturni aktivizam.”

Liri Hashani, koordinatorica za društvene mreže i kontakte, Foundation 17

Liri Hashani se pridružila Fondaciji 17 tri mjeseca nakon pokretanja Projekta Space 17, prvobitno kao projektna prostorna asistentica koja je kasnije promovisana u koordinatoricu za društvene mreže i kontakte. Ona objašnjava da je organizacija izgrađena na ličnom iskustvu osnivača i potrebi da se povrati funkcija alternativnih javnih prostora. Osim toga, vjerovali su da su umjetnost i kultura sredstva koja se mogu koristiti za pokretanje značajnih društvenih promjena. Liri to sumira, “ Fondacija 17 nastoji da podstakne pozitivne promjene u društvu osnaživanjem zajednica kroz kulturni aktivizam ”.

Od svog osnivanja 2018. godine, organizacija je realizovala niz projekata okupljajući nove ideje ljudi različitog porijekla i zanimanja, ujedinjujući umjetnost, dotičući se različitih društvenih pitanja i pokušavajući da angažuje mlade ljude na različite načine.

Jedan od njihovih programa je Metamorfoza, čiji je cilj dovođenje umjetnosti i kulture u dijalog kako bi se razgovaralo o značaju  korištenja javnog prostora. Oživljavanjem i revitalizacijom napuštenih objekata, makar i na jedan dan, cilj je dokumentovati kolektivno sjećanje na prošlost o kojoj se rijetko govori, te pozabaviti korištenjem javnog prostora za dobrobit zajednice. Do sada su intervenisali u četiri napuštena prostora gdje su imali direktne umjetničke intervencije, ali i objavili publikacije koje predstavljaju i analiziraju vezu između objekata, spomenika i javne svijesti.

Drugi program je Galerija 17 gdje su iznajmili i revitalizovali staru automehaničarsku radionicu, pretvarajući je u stalni izložbeni prostor kroz crowdfunding kampanju uz podršku umjetničke zajednice. Sa posebnim fokusom na društvena pitanja, umjetnici i kustosi u Galeriji 17 eksperimentišu sa konceptima, idejama i prostorom.

“Podrška EU je bila od velike pomoći, jer mi je omogućila da poboljšam svoje vještine, ali mi je omogućila da vidim još jednu perspektivu o tome kako koordinisati sa društvenim mrežama.”

Liri Hashani, koordinator za društvene mreže i kontakte, Foundation 17

Međutim, organizacija je takođe imala podršku međunarodnih donatora u implementaciji njihovih programa i unapređenju njihovih upravljačkih i administrativnih kapaciteta. Jedan od projekata koji ih je podržao bio je EU Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj (EU TACSO). Liri objašnjava da su imali redovne aktivnosti komuniciranja, međutim, i dalje su radili da poboljšaju svoju strategiju društvenih mreža, a ovo je bio njen prvi posao koordinatora društvenih mreža. EU TACSO je podržao Liri kroz obuku nakon koje je uslijedila individualna obuka. “Podrška EU je bila od velike pomoći, jer mi je omogućila da poboljšam svoje vještine, ali mi je omogućila da vidim još jednu perspektivu o tome kako koordinisati sa društvenim mrežama,” kaže Liri.

O projektu

EU TACSO je regionalni projekat, finansiran od strane Evropske unije, koji unapređuje kapacitete i ulogu organizacija civilnog društva (OCD). Projekat pomaže OCD da aktivno učestvuju u demokratskim procesima u regionu i stimuliše okruženje za razvoj civilnog društva i pluralističkih medija.

Projekat radi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. EU TACSO projekat je dio mehanizma Civil Society Facility EU koji pruža podršku organizacijama civilnog društva u onim zemljama koje još nisu dio EU. OCD igraju važnu ulogu za EU kao ključni akteri u podršci procesu pridruživanja svojih zemalja

Photo credits: Foundation 17

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.