YEA-të luajnë një rol kryesor në festivalin EXIT News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

12/08/2022

YEA-të luajnë një rol kryesor në festivalin EXIT

Në festivalin EXIT të këtij viti në Novi Sad, Serbi, Young European Ambassadors (YEAs) organizuan dhe morën pjesë në një sërë aktivitetesh me qëllimin për të promovuar vlerat e BE-së, për të njohur kultura të reja dhe për të marrë pjesë në diskutimin e temave aktuale.

 

Dita e parë e festivalit ishte e dedikuar për njohjen e bashkëmoshatarëve nga Ballkani Perëndimor dhe nga pjesa tjetër e Evropës, për shkëmbimin e ideve dhe ndarjen e eksperiencave dhe qëndrimet. Shërbeu si një mundësi për YEA-të të informonin njerëzit rreth çfarë ofron BE-ja  dhe politikat që ajo ka. Vizitorët që u intervistuan ishin pjesëtarë të organizatave të shoqërisë civile dhe aktivistë të tjerë, për çështje sociale dhe mjedisore.

 

Sipas vizitorëve, çështjet kyç që BE-ja duhet të advokojë janë riciklimi, më shumë mundësi punësimi për të diplomuarit, lufta kundër ngrohjes globale dhe përdorimi i energjisë bërthamore, të drejtat e imigrantëve, rëndësia e birësimit të fëmijëve në martesat gay, mjedisi, veçanërisht gjurmët e karbonit të BE-së dhe sponsorizimi i shpikjeve që krijojnë energji të ripërtëritshme. Opinioni i përgjithshëm ishte që qytetarët mund dhe duhen të trajtojnë këto çështje të rëndësishme si dhe të ndihmojnë në rritjen e përfshirjes së grupeve të cënueshme në shoqëri, diskutime rreth shkeljeve të të drejtave të njeriut dhe të jenë më aktiv në çështje sociale.

 

Vizitorët ndanë gjithashtu nisma nga jeta e përditshme, por gjithashtu dhe gjatë festivalit EXIT.  Disa nga aktivitetet që përmendën ishin vullnetarë në pastrimin e parqeve dhe të lagjeve dhe të mësonin fëmijët në shkolla si të riciklonin.

 

Shoqatat e para me BE-në përfshinin politikat e demokracisë, paqes, barazisë, drejtësisë, të drejtat e njeriut dhe fondet e BE-së për artistët. Pjesa më e madhe e njerëzve të intervistuar kishin marrë pjesë në programet edukative të BE-së ose njihnin dikë që kishte marrë pjesë. Këto përfshinin seanca të European Youth Parliament duke diskutuar probleme me të cilat përballen të rinjtë në Evropë, projekte të Erasmus+ dhe projekte të tjera në fushën e artit dhe kulturës që financohen nga BE-ja.

 

Në fund të intervistave, pjesëmarrësit u përcollën mesazhe të rinjve nga Ballkani Perëndimor për të ardhmen e BE-së. Tre më të rëndësishmet ishin:

 “Tregohu i mirë me natyrën, të moshuarit dhe fëmijët sepse të gjithë i vlerësojnë gjestet dashamirëse”

“Bashkimi Evropian është krijuar për të mbajtur paqen në Evropë, sidomos midis Francës dhe Gjermanisë. E ardhmja e Bashkimit Evropian është të parandalojë të ndodhin luftëra, si ajo në Ukrainë.”

“BE-ja dhuron një shumë të madhe parash, shfrytëzojini ato.”

 

Gjatë katër ditëve të tyre të kaluara në kalanë Petrovaradin, duke dëgjuar muzikë të mirë dhe të shumëllojshme, YEA-të treguan më së miri se vlerat e BE-së janë vlerat morale, që kultura e Ballkanit Perëndimor është pjesë e kulturës së BE-së dhe që BE-ja nuk është vetëm e ardhmja e rajonit por dhe e së tashmes gjithashtu.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.