Një tjetër mbështetje për zhvillimin rural në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

29/03/2022

Një tjetër mbështetje për zhvillimin rural në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi

Komisioni Evropian ka miratuar programet e zhvillimit rural (IPARD) Instrumentit së Asistencës së Para-Anëtarësimit (the instrument for pre-accession assistance) duke ofruar 112 milionë euro për Shqipërinë, 97 milionë euro për Maqedoninë e Veriut dhe 288 milionë euro për Serbinë. Këto programe ofrojnë bazën për mbështetjen e BE-së në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural deri në vitin 2027.

 

Së bashku me kontributet kombëtare publike dhe private, programet IPARD pritet të gjenerojnë në total mbi 2 miliardë euro investime në zonat rurale të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë. Nëpërmjet këtyre programeve, vendet ndjekin objektiva që lidhen me konkurrencën e sektorit agro-ushqimor, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, veprimet klimatike dhe përmirësimin e zonave rurale.

 

Programet gjithashtu kontribuojnë në objektivat e European Green Deal and the Green Agenda për Ballkanin Perëndimor përmes investimeve për t’u përputhur me standardet e BE-së, duke përfshirë përmirësimin e ndërtesave, makinerive dhe pajisjeve. Ato gjithashtu ndihmojnë në rritjen e zhvillimit të zonave rurale dhe duke i bërë ato më tërheqëse për të parandaluar shpopopullimin. Kjo mund të arrihet përmes infrastrukturës më të mirë, larmishmërisë të aktiviteteve ekonomike që gjenerojnë të ardhura dhe promovimit të punësimit rural, veçanërisht në mesin e grave dhe të rinjve. IPARD është pjesë integrale e strategjisë më të gjerë të BE-së për para-anëtarësim në kuadër të Instrumentit të Asistencës së Para-Anëtarësimit (the instrument for pre-accession assistance).

Lexoni më shumë

Burimi: European Union

Fotot nga: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.