EIB rrit mbështetjen e sektorit privat për Malin e Zi News | WeBalkans

Lajme

Zbulo të rejat më të fundit rreth aktiviteteve dhe ngjarjeve që lidhen me BE-në në Ballkanin Perëndimor.

29/03/2022

EIB rrit mbështetjen e sektorit privat për Malin e Zi

The European Investment Bank (EIB)- krahu mbështetës i BE – do të ofrojë një grant prej 400,000 € për mbështetjen e asistencës teknike te Investment and Development Fund of Montenegro (IDF). Financimi do të forcojë kapacitetin e IDF-së për të ofruar shërbime financiare në shërbim të bizneseve të vogla dhe të mesme të Malit të Zi, duke i ndihmuar ato të ruajnë likuiditetin, të zgjerojnë investimet e tyre dhe të ruajnë dhe të krijojnë vende pune gjithëpërfshirëse dhe afatgjata. Me këtë ndihmë, EIB mbështet IDF-në në përmirësimin e modelit të saj organizativ dhe të biznesit për të sjellë strukturën e saj në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare për bankat kombëtare të zhvillimit.

 

Financimi i EIB-së synon të përshpejtojë rimëkëmbjen dhe rritjen e sektorit privat në Mal të Zi dhe të krijojë mundësi të reja pune, veçanërisht për të rinjtë, gratë dhe njerëzit nga grupet e tjera sociale. Financimi vjen nga Economic Resilience Initiative, e krijuar nga EIB në vitin 2016 për të mobilizuar fonde për rritje më të shpejtë, krijimin e vendeve të punës, unitetin social dhe zhvillimin e projekteve thelbësore të infrastrukturës në Ballkanin Perëndimor.

 

Që nga fillimi i pandemisë në vitin 2020, EIB ka nënshkruar veprimtari financiare me vlerë 100 milionë euro me IDF, e cila ka ndihmuar rreth 350 kompani në Mal të Zi të rimëkëmben më shpejt nga kriza COVID-19-ës. Në vitin 2021, EIB nënshkroi huanë e parë me IDF për të mbështetur vendosjen e praktikave dhe projekteve me efikasitet energjetik në mesin e bizneseve të vogla në Mal të Zi, duke mundësuar një tranzicion më të shpejtë drejt një ekonomie të qëndrueshme dhe qarkulluese në vend.

Lexoni më shumë:

Burimi: EIB

Fotot nga: EIB

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.