Mladi preduzetnici u procvatu, razvijaju vještine duž granica | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Mladi preduzetnici u procvatu, razvijaju vještine duž granica

Srednjoškolci u pograničnom području između Srbije i Sjeverne Makedonije povećavaju svoje mogućnosti za karijeru uz podršku EU.

SCROLL DOWN

Marina Djorić je upravo završila srednju ekonomsko-privrednu školu u Vranju, u Srbiji. Od mnogih mogućnosti za studiranje odabrala je turizam. „Od prve godine sam shvatila da je to moj budući profesionalni poziv“, kaže Marina. U školi turizma Marina i njeni kolege studenti učili su o temama kao što su turistički menadžment, marketing i preduzetništvo, ali je nedostajao jedan važan obrazovni element: prilika da se ove vještine praktikuju u stvarnom životu. Ova prilika je pružena kroz projekat koji finansira EU tokom završne školske godine, baš kada je Marini i njenim prijateljima bila potrebna ova podrška.

Još jedan nedostatak u obrazovnom sistemu bila je stara informatička oprema škole koja nije radila kako treba. Projekat je stoga podržao školu i opremom. Ipak, Marina kao najvažniji dobitak ističe praktično radno iskustvo.

„Imali smo, na primjer,  zajedničku radionicu i takmičenje sa učenicima drugih škola gdje smo morali razviti ideje o osnivanju biznisa, te izraditi poslovni prijedlog i kratki film o našim idejama. Kolega i ja smo došli na ideju o prodavnici slatkiša. Morali smo da istražujemo tako što smo posjetili slične prodavnice u okolini da bismo razumjeli kako funkcionišu njihovi poslovi i da bismo identifikovali najbolje primjere za naš prijedlog. To nam je pomoglo da bolje razumijemo kako ideje za razvoj poslovanja funkcionišu,” kaže Marina.

„Zbog nedostatka opreme ili mogućnosti za sticanje praktičnog iskustva u školama, učenici su morali provesti još godinu dana ili više nakon diplomiranja, unaprjeđujući svoje vještine kroz praksu prije nego bi dobili posao. Željeli smo da doprinesemo prevazilaženju ovog problema.”

Jovan Jovanović, rukovodilac projekta

Praktične vještine i znanja za bolji početak karijere

Jovan Jovanović je rukovodilac projekta prekogranične saradnje Sjeverne Makedonije i Srbije koji finansira EU, pod nazivom „Centri za inovativni razvoj društvenog preduzetništva: savremene perspektive društvene integracije mladih“. Ideja projekta je nastala da se uhvati u koštac sa izazovima uobičajenim sa obje strane granice, a najčešće nedostatkom opreme i mogućnosti za praktičan rad i praksu za srednjoškolce. „Zbog nedostatka opreme ili mogućnosti za sticanje praktičnog iskustva u školama, učenici su morali provesti još godinu dana ili više nakon diplomiranja, unaprjeđujući svoje vještine kroz praksu prije nego bi dobili posao. Željeli smo da doprinesemo prevazilaženju ovog problema“, kaže Jovan.

Osim srednje škole u Vranju, projektom je obuhvaćena i škola Pero Nakov u Kumanovu, Sjeverna Makedonija. U obje škole projekat je baziran u centru na inovativni razvoj društvenog preduzetništva i opremljen savremenom tehnologijom, pružajući dodatnu obuku nastavnicima o podučavanju društvenog i savremenog preduzetništva. Projekat je takođe pružio ciljanu podršku za ekonomske obrazovne profile koji se uče u ovim školama. U obje škole, projekat je pokrenuo socijalna preduzeća koja mogu ostvariti prihod, ali i pomoći učenicima da steknu dovoljno praktičnog iskustva prije nego što diplomiraju.

Na primer, škola u Kumanovu ima odjeljenje za grafički dizajn, ali nema nikakva sredstva za profesionalno štampanje, iz kojeg bi učenici mogli da vide svoje radove. Projekat je opremio ovu školu štamparskim mašinama koje mogu štampati i na šoljama, tekstilu i drugim materijalima. Dizajni koje su izradili studenti sada će biti štampani i ponuđeni na tržištu. Takođe, škola u Vranju ima kulinarski odjeljak koji je projekat opremio savremenom opremom za kuvanje. I ova škola će uskoro na tržište plasirati svoje ukusne prehrambene proizvode. „Druga odjeljenja, kao što su prodaja, finansije i oglašavanje, biće dio ovih socijalnih preduzeća, gdje će učenici moći da iskoriste svoje vještine u stvarnim situacijama i ostvare prihod za škole“, kaže Jovan.

 “Podrška EU je značajna, u smislu finansijskog doprinosa, ali i u smislu dugoročne održivosti projekta.”

Jovan Jovanović, rukovodilac projekta

Za kraj, projekat će pokrenuti web platformu od koje će, osim studenata, imati koristi i mala i srednja preduzeća (MSP). Portal će sadržati bazu podataka malih i srednjih preduzeća iz regiona u kojoj će moći da izlože svoje proizvode. Pored toga, stranica će imati i dio u kojem će učenici moći da predstave sebe i svoje vještine kroz kratke video zapise. „Na ovaj način ćemo moći da povećamo ekonomsku saradnju u prekograničnom regionu, ali i da povećamo mogućnosti zapošljavanja studenata“, kaže Jovan.

Jovan kaže da je finansijska podrška EU bila ključna u oživljavanju ove projektne ideje, jer ove škole uglavnom dobijaju sredstva od svojih vlada samo za hitne potrebe, kao što je popravljanje krovova koji prokišnjavaju. Dodaje da sama činjenica da projekat podržava EU doprinosi njegovoj održivosti – ‘pečat odobrenja’ finansiranja EU daje svojevrsnu garanciju da je projekat zasnovan na detaljnoj analizi i visokim standardima, što opet znači da ga lokalne i centralne vlasti kao i druge organizacije ozbiljnije shvataju.

„Podrška EU je značajna, u smislu finansijskog doprinosa, ali i u smislu dugoročne održivosti projekta“, kaže Jovan.

O projektu

Opšti cilj projekta koji finansira EU “Centri za inovativni razvoj društvenog preduzetništva: savremene perspektive za društvenu integraciju mladih” je podrška mladima da razviju svoje potencijale i započnu društveno preduzetništvo uz mogućnost da svoje ideje testiraju u praksi. Cilj projekta se postiže kroz aktivnosti kao što su pokretanje centara za preduzetništvo u školama, obuka nastavnika, realizacija studijskih posjeta učenika, te opremanje škola savremenom opremom. Ukupna finansijska vrijednost projekta je preko 170.000 eura i finansira se kroz IPA Program prekogranične saradnje za Srbiju i Sjevernu Makedoniju.

Photo credits: Centres for innovative development of social entrepreneurship: contemporary perspectives for young people’s social integration

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.