Plavi telefon - savjetodavna linija za djecu, mlade i odrasle koji su u nevolji | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Plavi telefon - savjetodavna linija za djecu, mlade i odrasle koji su u nevolji

Projekat koji finansira EU pruža online i telefonsko savjetovanje za djecu, mlade i porodice u Bosni i Hercegovini.

SCROLL DOWN

Anđela* je 21-godišnja studentica koja se obratila savjetodavnoj liniji Plavog telefona za podršku u vezi s problemima mentalnog zdravlja. “Dugo sam tužna i bezvoljna: nekad toliko zaplačem da povraćam, a nekad nemam snage ni za jednu suzu, iako bih rado zaplakala. Letargična sam: više ne postoji ništa što bi me usrećilo”, rekla je Anđela u razgovoru sa savjetnikom Plavog telefona. Anđela je nazvala Plavi telefon jer je znala da joj je neophodna pomoć zbog stanja u kom se nalazi.

Savjetnik Plavog telefona pomogao je Anđeli da primiri svoja osjećanja i osmisli plan akcije. Učili su je da koristi dvije tehnike uzemljenja: tehniku ​​disanja i tehniku ​​pet čula, koje joj pomažu da svoju pažnju i tijelo usmjeri na sadašnji trenutak i da postane smirenija.

“Plavi telefon je važan servis za mlade u BiH. Pandemija je veoma otežala sudjelovanje ljudi u društvu i nanijela ozbiljne posljedice po većinu stanovništva, a podrška koju Plavi telefon može pružiti u ova vremena neophodna je kako bi se spriječili još negativniji efekti na mentalno zdravlje ljudi.”

Maja Kovačević, savjetnica pri usluzi Plavi telefon

Važna usluga za mlade

Plavi telefon je besplatno online i telefonsko savjetovanje koje je pokrenula NVO Nova Generacija. Usluga se trenutno realizuje uz podršku Programa za ublažavanje efekata pandemije COVID-19 na živote djece i porodica na zapadnom Balkanu i Turskoj, koji finansira EU, a implementira UNICEF.

Maja Kovačević je jedan od savjetnika koji rade u tom servisu. Ona objašnjava da je za savjetnike najvažnije da se ljudi osjećaju sigurno i shvate da neće biti osuđivani. “Plavi telefon je važan servis za mlade u BiH. Pandemija je veoma otežala sudjelovanje ljudi u društvu i nanijela ozbiljne posljedice po većinu stanovništva, a podrška koju Plavi telefon može pružiti u ova vremena neophodna je kako bi se spriječili još negativniji efekti na mentalno zdravlje ljudi”, kaže Maja.

Servis je prvobitno pokrenut samo za djecu, ali jedan od menadžera projekta, Saša Risojević, objašnjava da se usluga veoma brzo razvijala i da su sa ubrzanim uticajem pandemije morali da svoje usluge prošire i na starije starosne grupe.

“Uticaj podrške EU bio je zaista opipljiv, jer je značajno ojačao kapacitet usluge Plavog telefona.”

Saša Risojević, rukovodilac savjetovališta Plavi telefon

Objašnjava da su sa sve većim interesovanjem građana za njihovu uslugu bili dovedeni u situaciju da propuštaju da odgovore i na 250 poziva mjesečno. Uvidio je da razlog tome leži uglavnom u činjenici da se njihova usluga nudi samo u toku radnog vremena. Uz podršku EU produžili su radno vrijeme do kasno uveče i sada imaju samo 10 do 15 propuštenih poziva u mjesecu. „Uticaj podrške EU bio je zaista opipljiv, jer je značajno proširio kapacitet usluge Plavog telefona“, kaže Saša.

Osim toga, uz podršku EU pokrenuli su i kampanju protiv nasilja u porodici i posvetili se podizanju svijesti o usluzi Plavi telefon. Kao rezultat ove kampanje, uspjeli su privući preko 35.000 posjetitelja na svoju web stranicu, a broj djece, mladih ljudi i porodica koje su koristile usluge Plavog telefona, značajno se povećao.

Usluga Plavi telefon do sada je funkcionisala uz podršku donatora i inicijativu tima NVO Nova Generacija. Saša se nada da će u budućnosti uslugu Plavi telefon podržavati i država i na taj način postići dugoročnu održivost. „Održali smo niz sastanaka i okruglih stolova sa predstavnicima institucija na kojima smo predstavili uticaj i rezultate usluge Plavi telefon. Mislim da su i oni prepoznali njen značaj i očekujemo da će u budućnosti i oni početi da podržavaju servis”, kaže Saša.

O projektu

Uslugu Plavi telefon koja nudi besplatno online i telefonsko savjetovanje realizuje NVO Nova Generacija uz podršku Programa za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 na živote djece i porodica na zapadnom Balkanu i Turskoj, koji je dio paketa pomoći Evropske unije za zapadni Balkan koji implementira UNICEF BiH.

*Ime je promijenjeno radi zaštite njene privatnosti

Photo credits: Blue Phone

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.