WeBalkans na European Youth Event 2023 u Strasbourgu News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

13/06/2023

WeBalkans na European Youth Event 2023 u Strasbourgu

European Youth Event (EYE) održava se svake godine u Evropskom parlamentu u Strasbourgu, kao i online, okupljajući hiljade mladih osoba iz cijele Evropske unije i svijeta. Svrha događaja je razmjena i oblikovanje ideja u vezi budućnosti Evrope. Još jednom, ovaj uzbudljiv i značajan događaj pokrenuo je nove ideje i podstakao nove veze u Strasbourgu, gradu domaćinu evropskih institucija. Ovo je uključivalo učešće Mladih evropskih ambasadora  i EU vlogera uključenih u kampanju „Made of Us“.

 

Izuzetno putovanje započelo je 8. juna na Savjetu Evrope za mlade evropske ambasadore sa Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva, Južnog susjedstva i EU vlogere uključene u kampanju WeBalkan-a „Made of Us“. Interaktivni jednodnevni događaj uključivao je radionice posvećene borbi protiv diskriminacije, zagovaranju slobode izražavanja i unapređenju rodne ravnopravnosti. Učesnici su imali priliku da posjete Savjet i učestvuju u panel diskusiji na visokom nivou na kojoj su učestvovali ambasadorka EU pri Savjetu Evrope Vesna Batistić Kos, direktor za politička pitanja i spoljne odnose Savjeta Evrope Miroslav Papa,  kao i direktori za ljudska prava i demokratiju, Christophe Poirel i Matjaž Gruden, respektivno. Ova platforma je imala za cilj da premosti jaz između rada Savjeta Evrope i mlađe generacije, naglašavajući stalni imperativ promovisanja principa ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

 

Naredna dva dana bila su definisana Evropskim događajem mladih (European Youth Event), značajnim godišnjim skupom mladih koji se održava u Evropskom parlamentu. U okviru ovog događaja, mladi evropski ambasadori sa Zapadnog Balkana i EU vlogeri vodili su niz važnih panel diskusija. Naime, jedan panel je prikazao impresivno putovanje „Made of Us“ Putovanje EU – Zapadni Balkan, dio regionalnog komunikacionog programa WeBalkan-a EU za Zapadni Balkan.

 

U kampanji “Made of us” učestvovalo je dvanaest mladih vlogera iz EU i sa Zapadnog Balkana, koji su krenuli na putovanje po regionu. Podijelili su svoje iskustvo, promovisali projekte EU i istakli jednistveno kulturne nasljeđe prisutno na Zapadnom Balkanu. Pored toga, mladi evropski ambasadori su sarađivali sa predstavnicima i Istočnog i Južnog partnerstva kako bi organizovali zanimljiv Thinkaton-a za mlade. Ovaj Thinkaton se bavio temama relevantnim za mlade širom svijeta kao što su socijalna pitanja, digitalno područje, zaštita životne sredine i klimatske promjene. Osmislili su različite kvizove da upoznaju učesnike sa tri regiona i održali panel diskusiju pod nazivom ‘The role and impact of youth activism – Perspectives from the East, South, and Western Balkans’ (‘Uloga i uticaj aktivizma mladih – Perspektive Istoka, Juga i Zapadnog Balkana’, koja je privukla veliku publiku. Član evropskog parlamenta Thomas Waitz je učestvovao na jednom od najposjećenijih panela, na kojem se raspravljalo o pristupanju Zapadnog Balkana i Istoka Evropskoj uniji. Konačno, mladi evropski ambasadori i vlogeri su imali priliku da se lično sretnu sa članom Evropskog parlamenta Rookmaker-om i razgovaraju o aktivizmu u stvarnom životu i značaju aktivnog građanstva među mladima.

 

Sve aktivnosti i događaji iz omladinske avanture u Strasbourgu prikazani su na kanalima webalkans.eu. Ovo je mladim pojedincima sa cijelog Zapadnog Balkana i Evrope pružilo priliku da virtuelno učestvuju u ovom izuzetnom događaju.

Read more

Photos: European Union

Source: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.