Javna diskusija o "Lokalnim omladinskim savjetima" u Kavadarcima News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

15/11/2023

Javna diskusija o “Lokalnim omladinskim savjetima” u Kavadarcima

Gjorgji Ristov, mladi evropski ambasador (YEA) iz Sjeverne Makedonije, organizovao je svojoj općini, Kavadarcima, javnu diskusiju o značaju Lokalnih omladinskih savjeta. Ovaj događaj je poslužio kao nastavak posjete Njemačke ambasade, koju je omogućio Europe House Skoplje. Sesija je započela pregledom “ZAKONA O UČEŠĆU MLADIH I POLITIKAMA ZA MLADE”, sa ciljem da inspiriše, usmjeri i poveže Lokalni omladinski savjet Kavadarci (LOS) sa omladinom tog grada. Pružila je priliku mladima da se upoznaju sa radom i perspektivama LOS-a.

 

Tokom drugog dijela događaja, prisutni su imali priliku predložiti ideje koje bi bile korisne za mlade. Najbolja ideja biće proslijeđena Vijeću u Kavadarcima, koje treba da pripremi budžet za 2024. godinu do 15. novembra. Krajnji cilj je da ova ideja bude prihvaćena i implementirana tokom 2024. Europe House Skoplje je podržao ovaj događaj i nastavio svoju diskusiju o LOS-u.

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.