Indeks bezbjednosti novinara: Crna Gora treća u regionu News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

21/12/2022

Indeks bezbjednosti novinara: Crna Gora treća u regionu

Crna Gora je treća u region prema Indeksu bezbjednosti novinara (Journalists’ Safety Index ), sa ocjenom 3,40, iza Sjeverne Makedonije (3,95) i Hrvatske (3,73). Poredeći sa prethodnom godinom, ocjena za Crnu Goru je značajno niža (pad sa 3,59), prvenstveno zbog rekordnog broja napada na novinare. Ovo je objašnjeno na prezentaciji Indeksa bezbjednosti novinara Crne Gore za 2021. koja je održana u Evropskoj kući u sklopu panela “Uloga nezavisnih medija u demokratskom društvu” koju je organizovala Ambasada Republike Češke u Podgorici.

 

Western Balkan Journalist Safety Index (Indeks bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana) je mehanizam koji mjeri i prati promjene u društvenom i političkom okruženju koje imaju direktan ili indirektan uticaj na bezbjednost novinara i medijskih profesionalaca dok obavljaju svoju profesiju, a sastoji se od četiri odvojene cjeline koje odražavaju cjelokupnu sliku sigurnosti medija. Crna Gora je dobila najlošije ocjene u kategoriji Stvarna bezbjednost, koja takođe bilježi najveći pad ocjene sa 3,58 na 3,20 za 2021.godinu. Ovome je najviše doprinio rekordan broj napada, prijetnji i pritisaka na novinare.

Pročitaj više

Izvor: Europe House Podgorica

Fotografije: Europe House Podgorica

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.