EIB daje finansijsku podršku bosanskim malim i srednjim preduzećima u iznosu od 20 miliona eura News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

28/02/2022

EIB daje finansijsku podršku bosanskim malim i srednjim preduzećima u iznosu od 20 miliona eura

Evropska investiciona banka (EIB), banka Evropske unije, potpisala je ugovor o zajmu sa Intesa Sanpaolo Bankom u BIH u vrijednosti 20 miliona evra, i to u okviru svoje nove filijale, EIB Global. Preko Intesa Sanpaolo Banke BiH, zajam ima za cilj podsticanje zapošljavanja mladih, rodne ravnopravnosti i socijalno inkluzivnih praksi među malim i srednjim preduzećima (MSP) i srednje kapitaliziranim preduzećima (kompanijama sa kapitalizacijom između 2 miliona i 10 miliona eura).

 

Ova sredstva će omogućiti Intesa Sanpaolo BiH banci da kreditira lokalne kompanije koje su posvećene unapređenju društveno odgovornog poslovanja i stvaranju dugoročnog liderstva i mogućnosti zapošljavanja za žene, mlade i građane koji se suočavaju sa većim preprekama za izlazak na tržište rada.

 

Ovaj inovativni zajam obezbjeđuje sredstava u vidu nagrade zasnovane na učinku za kompanije koje ispunjavaju specifične ciljeve za podsticanje liderstva, zapošljavanja i mogućnosti profesionalnog razvoja za žene, mlade i ugrožene grupe (npr. osobe s invaliditetom, izbjeglice, itd.). U okviru ove šeme podsticaja, prilagođeni ciljevi društveno odgovornog uticaja poslovanja bit će dogovoreni sa svakom kompanijom koja koristi finansiranje EIB. Finansijska nagrada, koja odgovara nivou ostvarenog društveno odgovornog uticaja poslovanja, bit će podijeljena onima koji ispune ove ciljeve.

 

Ovaj mehanizam nagrađivanja će se finansirati putem granta od 3,3 miliona eura koji se obezbjeđuje preko EIB-ovog fonda u okviru Inicijative za ekonomsku otpornost, čiji je cilj podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i razvoj održivog i inkluzivnog privatnog sektora. Sveobuhvatan program tehničke pomoći će biti kreiran za podršku implementaciji projekta i postizanju ciljeva društveno odgovornog uticaja poslovanja koji su prethodno ugovoreni sa malim i srednjim preduzećima i srednje kapitaliziranim preduzećima.

 

Ovo će biti šesta saradnja između EIB-a i Intesa Sanpaolo BiH, uspostavljena radi podrške privatnom sektoru u BiH, koja je isplatila sredstva iz fonda u iznosu koji prelazi 238 miliona eura i do sada  finansijski podržala 339 kompanija. Do danas je EIB pružila 860 miliona eura privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, što je pomoglo da se sačuva blizu 100.000 radnih mjesta.

Pročitajte više

Izvor: EIB

Fotografija: EIB

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.