EIB podržava mala i srednja preduzeća u BiH sa 20 miliona eura News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

28/02/2022

EIB podržava mala i srednja preduzeća u BiH sa 20 miliona eura

Evropska investiciona banka (EIB), banka Evropske unije, odobrila je zajam od 20 miliona eura preko svoje nove filijale EIB Global. Zajam ima za svrhu podsticanje zapošljavanja mladih, rodne ravnopravnosti i društveno inkluzivnih praksi među malim i srednjim preduzećima (MSP) i srednje kapitalizovanim preduzećima (kompanije sa kapitalizacijom između 2 i 10 miliona eura), a izdavaće se putem Intesa Sanpaolo Banke BiH.

 

Ova sredstva će omogućiti da banka Intesa Sanpaolo BiH dalje kreditira lokalne kompanije koje su posvećene poboljšanju društvenog uticaja sopstvenog poslovanja i stvaranju dugoročnog liderstva i mogućnosti zapošljavanja za žene, mlade i segmente stanovništva koji se pri ulasku na tržište rada suočavaju sa većim preprekama.

 

Ovaj inovativni zajam uključuje mehanizam nagrađivanja zasnovan na učinku za kompanije koje ispune specifične ciljeve za podsticanje liderstva, zapošljavanja i mogućnosti profesionalnog razvoja za žene, mlade i ugrožene grupe (npr. osobe sa posebnim potrebama, izbjeglice, itd.). U okviru ove matrice podsticaja, prilagođeni ciljevi društvenog uticaja biće dogovoreni sa svakim preduzećem koje koristi finansiranje EIB-a. Finansijska nagrada, koja odgovara nivou ostvarenog društvenog uticaja biće dodijeljena onima koji ispune ove ciljeve.

 

Mehanizam nagrađivanja će se finansirati kroz grant od 3,3 miliona eura koji se obezbjeđuje u okviru EIB-ovog Fonda za inicijativu za ekonomsku otpornost, čiji je cilj podsticanje otvaranja radnih mjesta i održivog i inkluzivnog rasta privatnog sektora. Biće pokrenut sveobuhvatan program tehničke pomoći za podršku sprovođenju projekta i postizanju ciljeva društvenog uticaja dogovorenih sa malim i srednjim preduzećima i srednje kapitalizovanim preduzećima.

 

Ovo će biti šesta saradnja EIB-a i banke Intesa Sanpaolo BiH u svrhu podrške privatnom sektoru u BiH. Dosadašnja saradnja je podržala 339 preduzeća sa isplatom od preko 238 miliona eura. Do danas je za privatni sektor u Bosni i Hercegovini EIB obezbijedio 860 miliona eura, što je pomoglo u održavanju blizu 100.000 radnih mjesta.

Izvor: EIB

Fotografija: EIB

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.