Promovisanje ljudskih prava u tradicionalnom okruženju | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Promovisanje ljudskih prava u tradicionalnom okruženju

Organizacija u Albaniji pomaže u promovisanju ljudskih prava i volonterizma mladih uz podršku projekta koji finansira EU.

SCROLL DOWN

Opština Diber nalazi se u planinskom regionu na obali reke Crni Drim na severoistoku Albanije, blizu granice sa Severnom Makedonijom. Diber trpi veliki uticaj iseljavanja, posebno mladih ljudi, koji kažu da u Diberu nema šta mnogo da se radi. Međutim, lokalna nevladina organizacija Lokalna akciona grupa (LAG) već godinama radi na tome da to mesto učini zanimljivim za mlade pružajući im priliku da doprinesu društvu i budu aktivniji.

Erblina ima 21 godinu, rođena je u Diberu, a trenutno studira medicinu u Tirani. Ona je deo Lokalne akcione grupe od svoje šesnaeste godine i nastavlja da sarađuje sa njima kada dođe kući za praznike. Objašnjava da je aktivistkinja od prvog razreda srednje škole. „Imala sam mnogo koristi od volonterizma: to mi je pomoglo da se formiram kao osoba. A tu je i sjajan osećaj kada pomažete a vaš doprinos daje rezultate“, kaže ona.

„Odlučili smo da moramo da uradimo nešto da popunimo prazninu, kroz zagovaranje i lobiranje za ljudska prava.“

Kimete Mazari, NVO Lokalna akciona grupa, Diber

Izgradnja kapaciteta za jačanje lokalnih aktivnosti

Lokalna akciona grupa osnovana je 2016. godine. Tada je Kimete radila kao učiteljica i za Međunarodni Crveni krst. Ona objašnjava da je Diber jedan od najsiromašnijih regiona u Albaniji, gde pored siromaštva postoje i pitanja vezana za tradicionalni mentalitet koji utiče na ljudska prava. Videla je da se veoma malo radi na rešavanju ovog pitanja. „Zato smo odlučili da treba da uradimo nešto da popunimo prazninu, kroz zagovaranje i lobiranje za ljudska prava“, kaže ona.

Budući da su lokalna organizacija na udaljenoj lokaciji, Kimete i njeni prijatelji imali su vrlo malo iskustva sa onim što je bilo potrebno za vođenje nevladine organizacije i malo mogućnosti da steknu neophodne veštine. Na njihovu sreću, šansu im je pružio projekat Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva (TACSO) koji finansira EU, a čija je misija da unapredi kapacitete i ojača ulogu organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu.

Sa znanjem stečenim kroz TACSO, LAG je uspeo da doprinese zajednici kroz projekte fokusirane na ljudska prava i druge teme. Njihov prvi projekat, koji je bio usmeren na sprečavanje nasilja u porodici, a koji je takođe finansirala EU, jedan je od najvažnijih za Kimete. Ona objašnjava da, s obzirom da je Diber veoma tradicionalna regija, žene nimalo nisu bile sklone da govore o slučajevima porodičnog nasilja i zlostavljanja od strane muškaraca u njihovim porodicama. „Ženama u ruralnim oblastima je veoma teško da govore o nasilju ili da traže pomoć na temu nasilja. Činjenica da smo lokalna organizacija bila je veoma korisna u tom smislu jer smo imali lakši pristup domaćinstvima i obišli svaku kuću, razgovarali sa mnogim ugroženim ženama i podržali ih na mnogo načina“, kaže ona.

„Projekat EU TACSO je sa nama od prvog dana i oni su od suštinskog značaja za naš uspeh.“

Kimete Mazari, NVO Lokalna akciona grupa, Diber

Za Kimete, najveći uspeh organizacije mogla bi da bude uključenost mladih ljudi u njihove aktivnosti. Organizacija trenutno ima preko 300 aktivnih volontera koji redovno učestvuju u radu. „Diber nema nijednu omladinsku organizaciju ili predstavništvo mladih na lokalnom nivou. Uključivanjem u aktivnosti naše organizacije pružili smo im priliku da pomognu drugima, ali i priliku da se njihov glas čuje“, kaže Kimete.

Međutim, Kimete je naglasila da bez podrške TACSO-a možda nijedan od tih projekata ne bi zaživeo. TACSO je obučio njen tim na mnogo načina, uključujući pisanje predloga projekata, finansijsko upravljanje projektima, najbolje načine za korišćenje volontera, tehnike digitalne komunikacije i mnoge druge korisne veštine. Ona kaže: „Projekat EU TACSO je sa nama od prvog dana i oni su od suštinskog značaja za naš uspeh“.

O projektu

Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (TACSO) je regionalni projekat koji finansira Evropska unija i kojim se unapređuju kapaciteti i jača uloga organizacija civilnog društva (OCD). Projekat pomaže organizacijama civilnog društva da aktivno učestvuju u demokratskim procesima u regionu, a takođe razvija podsticajno okruženje za civilno društvo i pluralistički razvoj medija.

Projekat se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. TACSO je deo mehanizma EU Instrumenta za civilno društvo koji pruža podršku organizacijama civilnog društva u onim zemljama koje još nisu deo EU. OCD igraju važnu ulogu za Evropsku uniju i smatraju se ključnim akterima u podršci procesu pridruživanja njihove zemlje.

 

 

Photo credits: LAG

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.