Promovisanje ljudskih prava u tradicionalnom okruženju | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Promovisanje ljudskih prava u tradicionalnom okruženju

Organizacija u Albaniji pomaže u promovisanju ljudskih prava i volonterizma mladih uz podršku projekta koji finansira EU.

SCROLL DOWN

Opština Dibër je locirana u planinskom region na obali rijeke Crni Drin u sjeveroistočnoj Albaniji, blizu granice sa Sjevernom Makedonijom. Dibër je jako pogođen emigracijom, posebno emigracijom mladih, koji kažu da u Dibëru nema mnogo posla. Međutim, lokalna nevladina organizacija, Local Action Group (LAG), već godinama radi na tome da ovo mjesto učini interesantnijim za mlade nudeći im priliku da doprinesu društvu i da budu aktivniji.

Erblina iz Dibëra ima 21 godinu i trenutno studira medicinu u Tirani. Ona je dio Local Action Group od svoje 16-te godine, a nastavlja da doprinosi kada dođe kući za vrijeme praznika. Objašnajva da je aktivista od devetog razreda. “Imala sam mnogo koristi od volontiranja: pomoglo mi je da se oblikujem kao osoba. Takođe, tu je i  onaj odličan osjećaj kad pomažeš i kada tvoj doprinos donosi rezultate,” kaže ona.

“We decided that we needed to do something to fill the gap, through advocacy and lobbying for human rights.”

Kimete Mazari, NGO Local Action Group Dibër

Izgradnja kapaciteta za jačanje lokalnog djelovanja

Local Action Group je osnovan 2016. U to vrijeme, Kimete je radila kao učiteljica i za Međunarodni Crveni krst. Objašnjava da je Dibër jedno od najsiromašnijih područja u Albaniji, gdje pored siromaštva postoje problemi sa tradicionalnim mentalitetom koji utiču na ljudska prava. Vidjela je da se malo toga radilo kako bi se riješilo ovo pitanje. “Odlučili smo da moramo učiniti nešto kako bismo popunili prazninu, kroz zagovaranje i lobiranje za ljudska prava,” kaže ona.

Kao članovi lokalne organizacije na udaljenoj lokaciji, Kimete i njeni prijatelji su imali vrlo malo iskustva i znanja za upravljanje NGO, kao i malo prilika da steknu potrebne vještine. Na njihovu sreću, priliku je omogućio Projekat tehničke pomoći za Organizacije civilnog društva (TACSO) koji finansira EU i čija je misija da poboljša kapacitete i ojača ulogu organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu.

Sa znanjem stečenim putem TACSO, Local Action Group je bila u mogućnosti da implementira i doprinese zajednici preko projekata koji su fokusirani na ljudska prava i druge teme. Prvi projekt, koji je bio fokusiran na prevenciju porodičnog nasilja, a koji je takođe finansirala i EU, je jedan od najznačajnijih za Kimete. Ona objašnjava da zbog toga što je Dibër vrlo tradicionalan region, žene nisu rado govorile o slučajevima porodičnog nasilja i zlostavljanja od strane muškaraca u njihovim porodicama. “Veoma je teško za ženu iz ruralnog područja da govori ili potraži pomoć na temu nasilja. Činjenica da smo lokalna organizacija je bila od koristi jer smo imali lakši pristup domaćinstvima, obilazili smo kuću po kuću i razgovarali smo sa mnogim ugroženim ženama i podržali ih na mnogo načina,” kaže ona.

“Projekt EU TACSO s nama je od prvog dana i bio je ključan za naš uspjeh.”

Kimete Mazari, Local Action Group NGO Dibër

Za Kimete, najveći uspjeh organizacije bi moglo biti uključivanje mladih ljudi u njihove aktivnosti. Organizacija trenutno ima preko 300 aktivnih volontera koji doprinose na redovnom nivou. “Dibër nema organizaciju mladih niti predstavništvo mladih na lokalnom nivou. Uključujući ih u aktivnosti  naše organizacije dali smo im priliku da pomažu drugima ali i priliku da se njihov glas čuje,” kaže Kimete.

Međutim, Kimete naglašava da bez podrške TACSO možda nijedan od ovih projekata ne bi zaživio. TACSO je obučio njihov tim na mnogo načina, uključujući pisanje projektnih prijedloga, finansijsko upravljanje projektima, najbolji načine za uključivanja volontera, tehnike digitalnog komuniciranja i mnogim drugim korisnim vještinama. Ona kaže, “Projekt EU TACSO s nama je od prvog dana i bio je ključan za naš uspjeh”.

O projektu

Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj (TACSO) regionalni je projekat koji finansira Evropska Unija, a koji unapređuje kapacitete i jača ulogu organizacija civilnog društva (CSOs). Projekat pomaže organizacijama civilnog društva da aktivno učestvuju u demokratskim procesima u regionu, a takođe stimuliše podsticajno okruženja za razvoj civilnog društva i pluralističkih medija. Projekat radi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. TACSO je dio mehanizma Civil Society Facility EU koji pruža podršku organizacijama civilnog društva u zemljama koje još nisu članice EU. Organizacije civilnog društva igraju važnu ulogu za Evropsku uniju i smatraju se ključnim akterima u pružanju podrške procesu pristupanja svoje zemlje.

 

Photo credits: LAG

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.