EU SHAI projekat transformiše živote kroz socijalno stanovanje | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

EU SHAI projekat transformiše živote kroz socijalno stanovanje

Projekat u Srbiji, koji finansira Evropska unija, pomaže ugroženim zajednicama u postizanju socijalne inkluzije.

SCROLL DOWN

Miljana, 27-godišnja stanovnica romskog naselja u Svilajncu, ima svoj deo životnih izazova. Nakon završene srednje trgovačke škole, našla se u ulozi samohrane majke sedmogodišnje ćerke Petre. Njihovo prethodno stanovanje, mala, oronula kuća, nudila je daleko od idealnih uslova za život. Međutim, nedavno je u njihove živote došla pozitivna promena. Uselili su se u novoizgrađenu zgradu socijalnog stanovanja preko puta uske ulice svog starog naselja. Ova naizgled mala tranzicija napravila je veliku razliku u njihovim životnim uslovima. Njihov novi stan ne samo da je prostran, već je i potpuno opremljen potpuno novim nameštajem i modernim kućnim aparatima.

 

Miljana je korisnica projekta „Novi domovi i inkluzivno okruženje za ugrožene kategorije stanovništva u Svilajncu“, koji je deo programa EU Podrška socijalnom stanovanju i aktivnom uključivanju (EU SHAI). Osim što joj je pružila udoban novi dom, ova inicijativa ju je takođe osnažila ka finansijskoj nezavisnosti i socijalnoj inkluziji. Miljana je aktivno učestvovala u radionicama koje su imale za cilj unapređenje njene zapošljivosti, uključujući obuku za dobijanje vozačke dozvole B kategorije.

„Mere aktivne inkluzije igraju ključnu ulogu u osiguravanju održivosti projekta, jer je pažljivo osmišljen i implementiran u skladu sa jedinstvenim potrebama porodica i pojedinačnih članova porodice.“

Dragana Milošević, projekt menadžer EU SHAI programa

Što se tiče socijalnog stanovanja, projekat koristi tri načina podrške: izgradnju novih stanova i kuća, kupovinu postojećih kuća za korisnike i renoviranje kuća koje su već u vlasništvu korisnika. Do danas je ukupno 127 porodica, koje čine 361 član porodice (171 muškog i 190 ženskog pola), uspešno prešlo u nova prebivališta u novoizgrađenim socijalnim stambenim jedinicama koje se nalaze u Čačku, Svilajncu, Loznici, Vrnjačkoj Banji, Ljuboviji, Šapcu, i Raška. Takođe, izgrađeno je 14 porodičnih kuća u Koceljevi i Žagubici, u kojima su smeštene porodice koje ih sada zovu domom. Takođe, projektom je nabavljeno 56 seoskih kuća i završeno je renoviranje 92 kuće, sve u cilju poboljšanja uslova stanovanja za one kojima je potrebna.

Dragana Milošević, projekt menadžer EU SHAI programa, elaborira sveobuhvatnu podršku koja se nudi porodicama izabranim za socijalno stanovanje. Ova podrška je zamršeno prilagođena specifičnim potrebama svakog člana porodice, utvrđena kroz detaljnu procenu nakon procesa odabira socijalnog stanovanja. Ona kaže: „Na primer, ako se porodica sastoji od četiri člana kojima je potrebna podrška, mi pružamo pomoć u skladu sa tim. U slučajevima kada pojedinac ima jedinstvene potrebe, kao što je osoba sa invaliditetom kojoj su potrebna invalidska kolica ili, u jednom slučaju, mladi dečak koji pohađa srednju školu u drugom gradu gde je potrebna školarina, pokrili smo te troškove i omogućili mu da završi srednju školu. Neki pojedinci će možda morati da pohađaju određene kurseve; na primer, ponudili smo kurseve zavarivanja, danas veoma traženu profesiju , i omogućili njihovo učešće“.

Do danas je projekat proširio svoju podršku na 324 porodice, koje obuhvataju preko 1.000 pojedinaca, kroz niz mera aktivne inkluzije. Od toga, 167 dece je dobilo obrazovnu podršku, dok je 104 odrasla muškarca i 221 žena prošlo obrazovnu obuku. Takođe, 146 porodica je dobilo grantove za ostvarivanje prihoda, 42 korisnika su privremeno angažovana na radu, a 29 korisnika se samozaposlilo. Psihosocijalna podrška je pružena za 135 porodica, uključujući 391 člana. Pored toga, oko 280 porodica je dobilo pomoć u vidu nameštaja i kućnih aparata. Dragana podvlači značaj komponente aktivne inkluzije, navodeći: „Ona igra ključnu ulogu u obezbeđivanju održivosti projekta, jer je pažljivo osmišljena i implementirana u skladu sa jedinstvenim potrebama porodice i pojedinačnih članova porodice“.

„EU SHAI projekat je doneo suštinske promene u životima ljudi i oni su veoma svesni ove transformacije.“

Dragana Milošević, projekt menadžer EU SHAI programa

Dragana ističe izuzetnu važnost podrške obrazovanju i profesionalnom napredovanju među korisnicima, uviđajući da samo obezbeđivanje socijalnog stanovanja ne rešava sveobuhvatno njihove izazove. Ona elaborira: „Da bi poboljšali svoj društveni položaj, pojedinci moraju da unaprede svoje veštine i obrazovanje. Poboljšanjem svojih izgleda za zapošljavanje, oni mogu da pređu sa primaoca državne socijalne podrške“. Ona dalje primećuje: „EU SHAI program je doneo suštinske promene u životima ljudi i oni su veoma svesni ove transformacije.“

O projektu

Program Evropske unije za podršku socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji (EU SHAI) je osmišljen da unapredi primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja uz mere aktivne inkluzije za najugroženije stanovništvo. Evropska unija (EU) izdvojila je 27 miliona evra kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018 za 63-mesečnu implementaciju Programa, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrana je za implementacioni partner.

Photo credits: EU SHAI

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.