Rešavanje izazova sa kojima se suočavaju deca sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Rešavanje izazova sa kojima se suočavaju deca sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu

Projekat finansiran od strane EU podržava novi sistem procene za decu sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

SCROLL DOWN

Godine 2018. UNICEF je objavio izveštaj pod nazivom „Svako se računa“ koji je otkrio značajne izazove sa kojima se deca sa invaliditetom suočavaju na Zapadnom Balkanu. Izveštaj, koji je finansiran od strane EU, naglasio je da, uprkos naporima vlada u regionu, deca sa invaliditetom se suočavaju sa raznim preprekama, kao što su ograničen pristup programima rane identifikacije i intervencije, ukorenjena socijalna diskriminacija i stigma, visoki finansijski troškovi za porodice, nedostatak zaštite od nasilja i zlostavljanja, i mnoge druge. Najzapaženiji nalaz izveštaja bio je da je društvo sistematski isključivalo decu sa invaliditetom od rođenja. Izveštaj je pozvao vlade da preduzmu akciju, što su one učinile u ograničenom obimu.

Sa druge strane, uz podršku EU, UNICEF je pokrenuo projekte koji se bave ovim pitanjem. Jedan takav projekat, sproveden u Bosni i Hercegovini, tačnije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, fokusirao se na procenu i upućivanje dece sa invaliditetom. Cilj projekta bio je unaprediti sistem koji se ranije oslanjao na profesionalce koji su nezavisno donosili odluke o potrebama deteta i njegovom razvojnom putu. Novi pristup, koji je uveo projekat, stavlja porodice i dete na prvo mesto.

„Naš cilj je human pristup, i zadovoljan sam što imamo roditelje koji su izabrali ovu metodu. Koncentrišemo se na dete, porodicu, stručnjake i zajednicu. Nadam se da će naši napori biti korisni.“

Darko Kobetić, UNICEF konsultant u Bosni i Hercegovini

Darko Kobetić, profesor rehabilitacije, UNICEF konsultant u Bosni i Hercegovini i autor „Analize politika i praksi u oblasti procene i upućivanja dece sa invaliditetom na nivou FBiH“, uključen je u razvoj novog sistema procene od samog početka. On kaže: „Naš cilj je human pristup, i zadovoljan sam što imamo roditelje koji su izabrali ovu metodu. Koncentrišemo se na dete, porodicu, stručnjake i zajednicu. Nadam se da će naši napori biti korisni.“

Novi sistem procene u potpunosti je usmeren na dete i porodicu, prikupljajući sve relevantne podatke o svakom detetu od svih zainteresovanih strana u njihovom rastu i razvoju, uključujući roditelje, logopede, edukativne rehabilitatore i fizioterapeute. Osim toga, za razliku od prethodnog sistema, članovi multidisciplinarnih profesionalnih tela koordiniraju implementaciju i rade na stvaranju prilagođenih planova podrške za svako uključeno dete. Naglasak je na osnaživanju deteta i porodice, utvrđivanju sposobnosti, potreba i interesa deteta. Prve povratne informacije od roditelja su pozitivne.

Martina, majka četvorogodišnjeg Noe, deli svoje pozitivno iskustvo sa novim sistemom procene: „Prethodni način procene je bio stresan jer moje dete možda nije bilo raspoloženo tog dana i nije moglo ništa pokazati. Morao sam ga dovesti na procenu dva ili tri puta, i to je bilo veoma uznemirujuće. Ne možete ništa utvrditi za 10 minuta. Ono što je važno za mene je da vidim da Noa napreduje, i trebamo izvući najbolje iz njega. On je napredovao, i to treba priznati. Verujem da može postići mnogo, i trebamo raditi s njim.“

„U Bosni i Hercegovini postojao je snažan fokus na dijagnozu, a glavni cilj procene bio je identifikacija vrste problema kod deteta, što je bio krajnji cilj procesa procene. Prebacivanje fokusa na interese i potrebe deteta, što je takođe prelazak sa medicinskog na paradigmu ljudskih prava, najuspešniji je element ovog projekta.“

Darko Kobetić, UNICEF konsultant u Bosni i Hercegovini

Prema Darku, osnovni cilj novog sistema je rano otkrivanje problema i pružanje boljih planova podrške porodicama i deci kako bi se sprečila institucionalizacija. Kreiraju godišnji plan za dete i porodicu i ažuriraju ga kako se menja njihova situacija. „Takođe pripremamo porodice i decu za tranzicioni period kada moraju upisati vrtić ili osnovnu školu, i takođe pripremamo škole za upis dece sa invaliditetom, kako bi kada se dete upiše, škole imale bolji pristup“, objašnjava Darko.

Darko veruje da je glavni uticaj projekta bio promena perspektive i fokusiranje na potrebe deteta i porodice. „U Bosni i Hercegovini postojao je snažan fokus na dijagnozu, a glavni cilj procene bio je identifikacija vrste problema kod deteta, što je bio krajnji cilj procesa procene. Prebacivanje fokusa na interese i potrebe deteta, što je takođe prelazak sa medicinskog na paradigmu ljudskih prava, najuspešniji je element ovog projekta“, kaže Darko.

O projektu

Sprovođenje procene i upućivanja dece sa invaliditetom deo je programa „Ublažavanje uticaja COVID-19 na život dece i roditelja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“ koji sprovodi UNICEF, a finansira ga EU putem Direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije (DG NEAR). Kroz ovaj program vredan 5 miliona evra, očekuje se da će 490.000 dece i roditelja u okviru programa imati bolji pristup javnim uslugama koje promovišu rani razvoj deteta, obrazovanje, zdravlje i zaštitu kao deo oporavka od COVID-19.

Photo credits:UNICEF/BHG/Panjeta

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.