Zdravo podsećanje | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Zdravo podsećanje

Projekat koji finansira EU pomaže da se poveća broj vakcinisane dece u Bosni i Hercegovini

SCROLL DOWN

Emina Pleh iz Goražda vakcinisala je svoju stariju ćerku prema zdravstvenom kalendaru, ali kada je došlo vreme da vakciniše sina, pandemija koronavirusa već je bila počela, pa je odlučila da sačeka. Početkom prošle godine primila je poziv od Zavoda za javno zdravlje Bosansko-podrinjskog kantona, koji ju je podsetio da treba da vakciniše sina, i uputio je na pedijatrijsku službu za više informacija. „Rekli su da treba da ga vakcinišemo pre nego što krene u predškolsko, što smo i učinili“, kaže Emina.

Emina je jedna od oko 500 roditelja iz Bosansko-podrinjskog kantona koji su dobili poziv od Zavoda za javno zdravlje koji ih podseća na propuštene termine vakcinacije. Ova inicijativa je deo Unicefovog programa koji finansira EU za ublažavanje uticaja pandemije koronavirusa na živote dece i porodica na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.

„Kada podsetite roditelje da treba da dovedu svoju decu na vakcinaciju, oni to često i učine. Takva vrsta obaveštavanja je nedostajala.“

Fatima Čengić, programska specijalistkinja u Unicefu u Bosni i Hercegovini

Nadoknada za propušteno obaveštavanje

Fatima Čengić je programska specijalistkinja u Unicefu u Bosni i Hercegovini. Ona objašnjava da Unicef već dugi niz godina radi na unapređenju imunizacije u Bosni i Hercegovini i da je sproveo istraživanja i analize razloga zbog kojih roditelji ne vakcinišu svoju decu. Glavni razlozi do kojih se došlo su da zdravstveni radnici ne dele dovoljno informacija o koristima i rizicima vakcinacije, ali i da roditelji ponekad naprosto zaborave. „Kada podsetite roditelje da treba da dovedu svoju decu na vakcinaciju, oni to često i učine. Takva vrsta obaveštavanja je nedostajala ”, kaže Fatima.

Unicef je stoga počeo da razvija komunikacione strategije, uključujući razvoj i pokretanje onlajn aplikacije koja bi podsetila roditelje na raspored vakcinacije. Međutim, kada je počela pandemija koronavirusa, odlučili su da angažuju namensko osoblje za podršku kako bi promenili pristup. Osoblje je prvo pregledalo svu zdravstvenu evidenciju dece rođene u periodu od 2014. do 2020. godine koja su lečena u domovima zdravlja Goražde, Prača i Ustikolina. Napravljen je spisak svih koji su propustili jednu od obaveznih vakcina i onda su ti roditelji pozvani telefonom i zamoljeni da se jave svojim pedijatrima, a lokalni domovi zdravlja su im dali sve potrebne informacije o imunizaciji i zakazivanju termina.

“Ubeđena sam da domovi zdravlja ne bi dali prioritet vakcinaciji dece da nije bilo ove naše akcije uz podršku EU.”

Fatima Čengić, programska specijalistkinja u Unicefu u Bosni i Hercegovini

Od tada se projekat proširio na Kanton Sarajevo, gde obuhvata još osam domova zdravlja. U nedavnoj poseti program je saznao da je od 500 vakcina koje su u decembru date u jednom domu zdravlja, 175 bilo zahvaljujući ovom projektu. „To znači da je naš projekat zaslužan za vakcinisanje oko trećine dece za mesec dana i to je ogroman uspeh“, kaže Fatima.

Fatima objašnjava da su vakcinacije bile kritično pitanje za zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini, jer je jedna od prvih redovnih aktivnosti koja je zaustavljena tokom pandemije bila upravo vakcinacija dece. Ona smatra da su projekat i podrška EU imali presudan uticaj i dodaje: „Ubeđena sam da domovi zdravlja ne bi dali prioritet vakcinaciji dece da nije bilo ove naše akcije uz podršku EU“.

 

O projektu

Program za ublažavanje uticaja pandemije koronavirusa na živote dece i porodica na Zapadnom Balkanu i u Turskoj je dvogodišnja inicijativa koju su 2021. godine pokrenuli UNICEF i Evropska komisija.

Svrha inicijative je jačanje nacionalnog zdravlja, obrazovanja, razvoja u ranom detinjstvu i sistema zaštite dece kako bi se obezbedile osnovne usluge za ugroženu decu i njihove porodice u neposrednom i dugoročnom odgovoru na koronavirus. Očekuje se da će kroz ovaj program vredan 5 miliona evra 490.000 dece i roditelja imati bolji pristup javnim uslugama koje promovišu razvoj u ranom detinjstvu, obrazovanje, zdravlje i zaštitu u okviru oporavka od koronavirusa.

Photo credits: Unicef

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.