Govor predsednice fon der Lajen na Nedelji Roma 2023, putem video poruke News | WeBalkans

Vesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

28/04/2023

Govor predsednice fon der Lajen na Nedelji Roma 2023, putem video poruke

Poštovani poslanici Evropskog parlamenta,
Poštovani predstavnici romskih zajednica,
Romska omladino, akademici, socijalni partneri i civilno društvo,
Dame i gospodo,

Naše demokratije su izgrađene na osnovnom obećanju: Jednaka prava za sve građane. Nije važno kako izgledate, koji jezik govorite i koje prezime nosite. Demokratije moraju da daju rezultate za sve nas. Znamo da to nije uvek slučaj. Za više od šest miliona evropskih Roma ova jednaka prava nisu u potpunosti data. Romi se i dalje muče kada traže posao ili stan. Tužno je bilo videti da su se mnogi Romi koji su bežali iz Ukrajine suočili sa poteškoćama i diskriminacijom kada su prešli u našu Uniju. Romi u Evropi se i dalje suočavaju sa uvredama i vređanjem na ulicama, u medijima, a prečesto, čak i u političkom diskursu. Ovo se mora promeniti. I može se promeniti. U demokratiji je napredak uvek moguć, čak i najukorijenjenije predrasude i diskriminacije mogu se iskoreniti, ako javne vlasti i civilno društvo rade zajedno sa osećajem usmerenja ka jednakosti i jednakim pravima.

 

Zbog toga smo 2020. godine predstavili novi strateški okvir EU za Rome za jednakost, inkluziju i učešće. I videli smo neke pozitivne promene koje se dešavaju širom naše Unije. U Rumuniji, na primer, naš evropski plan oporavka, NexGenerationEU, pomaže romskim porodicama da dobiju pristup zdravstvenoj zaštiti i porodičnom lekaru. U Belgiji mladi Romi koji traže posao dobijaju obuku zahvaljujući fondovima EU. Poljska angažuje više kulturnih posrednika za podršku romskoj deci u školama. A u Italiji je po prvi put u istoriji postavljen „kamen spoticanja“, Stolperštajn, u znak sećanja na mladog Roma deportovanog u nacistički koncentracioni logor. Kamen spoticanja položen je na trgu gde je svirao violinu. Ovo su važni koraci napred. Ka inkluziji. Ka većoj svesti o romskom nasleđu i njegovom doprinosu našem evropskom kulturnom nasleđu. Ka punoj jednakosti za sve Evropljane.

 

I napredak se mora nastaviti. Moramo da zadržimo prava Roma u središtu naše političke agende. Iz tog razloga smo prošlog januara dali prvu procenu novih nacionalnih strategija za Rome. Istakli smo ohrabrujuće inicijative i dobre prakse iz cele Evrope. Ali i najkritičnija pitanja u kojima još mnogo posla ostaje da se uradi – na primer, u borbi protiv diskriminacije Roma i segregacije. Da bi se poboljšao kvalitet života Roma, Strategija EU za Rome postavila je precizne ciljeve koje treba ispuniti do 2030. Oni uključuju prepolovljenje jaza u zapošljavanju Roma i jaza u učešću u obrazovanju u ranom detinjstvu. Mnoge države članice postavile su nacionalne ciljeve. Ovo će nam omogućiti da pratimo i merimo naš napredak. Tako da nastavimo da napredujemo na našem putu ka jednakosti.

 

Izgradnja Unije jednakosti zahteva prave politike i ciljeve. Ali takođe, što je najvažnije, stalnu razmenu sa civilnim društvom. Sa romskim zajednicama, sa nevladinim organizacijama koje se bore za jednaka prava, sa kulturnim udruženjima koja promovišu romsku kulturu u Evropi. Vaš glas se mora čuti. Romi se moraju čuti. Kako unutar naših institucija, tako i u javnim debatama unutar naših društava. Zato vam puno hvala što ste organizovali i prisustvovali ovom važnom događaju. I dozvolite mi da vam svima poželim veoma dobru nedelju Roma.

 

Hvala vam.

Read more

Source: DG NEAR

Photo credits: DG NEAR

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.