Govor predsjednice von der Leyen na Sedmici Roma 2023, putem video poruke News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

28/04/2023

Govor predsjednice von der Leyen na Sedmici Roma 2023, putem video poruke

Poštovani poslanici Evropskog parlamenta

Poštovani predstavnici romskih zajednica,

Romska omladino, akademici, socijalni partneri i civilno društvo,

Dame i gospodo,

 

Naše demokratije su izgrađene na osnovnom obećanju: Jednaka prava za sve građane. Ne bi trebalo biti važno kako izgledate, kojim jezikom govorite i koje prezime imate. Demokratije moraju dati rezultate za sve nas. Znamo da ovo nije uvijek slučaj. Za mnoge od šest miliona evropskih Roma, ova jednaka prava nisu u potpunosti zagarantovana. Romi se i dalje muče kada traže posao ili stan. Tužno je bilo vidjeti da su se mnogi Romi koji su bježali iz Ukrajine suočili sa poteškoćama i diskriminacijom kada su prešli u našu Uniju. Romi u Evropi su još uvijek suočeni sa vrijeđanjem i uvredama na ulicama, u medijima, a prečesto čak i u političkim diskursima. Ovo se mora promijeniti. I može se promijeniti. U demokratiji, napredak je uvijek moguć. Čak i  najukorijenjenije predrasude i diskriminacija mogu biti iskorijenjene, ako javne vlasti i civilno društvo rade zajedno sa zajedničkim osjećajem usmjerenosti, ka jednakosti i jednakim pravima.

 

Iz tog razloga, 2020. godine smo postavili novi strateški okvir EU za jednakost, inkluziju i učešće Roma. I vidjeli smo neke pozitivne promjene koje se događaju širom naše Unije. U Rumuniji, na primjer, naš Evropski plan oporavka, NextGenerationEU, pomaže porodicama Roma da dobiju pristup zdravstvenoj zaštiti i porodičnom ljekaru. U Belgiji, mladi Romi koji traže posao prolaze obuku i podučavanje zahvaljujući EU fondovima. Poljska angažuje više kulturnih posrednika za podršku romskoj djeci u školama. A u Italiji, po prvi put u istoriji, „kamen spoticanja“, Stolperstein, je položen na trg u znak sjećanja na mladog Roma koji je deportovan u nacistički koncentracioni logor. Kamen spoticanja je položen na trg na kojem je svirao violinu. Ovo su važni koraci naprijed. Prema inkluziji. Prema većoj svijesti o romskom naslijeđu i njihovom doprinosu  našem evropskom kulturnom naslijeđu. Prema potpunoj jednakosti za sve Evropljane.

 

I napredak se mora nastaviti. Moramo zadržati prava Roma u središtu naše političke agende. Iz ovog razloga smo prošlog januara, napravili prvu procjenu novih nacionalnih strategija za Rome. Istakli smo ohrabrujuće inicijative i dobre prakse iz cijele Evrope. Ali i najkritičnija pitanja na kojima je ostalo još mnogo posla – na primjer, u borbi protiv antidžipsizma i segregacije. U cilju poboljšanja kvaliteta života Roma u EU Strategija za Rome je postavila precizne ciljeve koje treba ostvariti do 2030. godine. Oni uključuju smanjenje jaza u zapošljavanju Roma na pola i jaza u učestvovanju u obrazovanju u ranom djetinjstvu. Mnoge zemlje članice su postavile nacionalne ciljeve. Ovo će nam omogućiti da pratimo i mjerimo napredak. Tako ćemo da nastavimo da napredujemo na našem putu prema jednakosti. 

 

Izgradnja Unije jednakosti zahtijeva prave politike i ciljeve. Ali isto tako, što je najvažnije, konstantnu razmjenu sa civilnim društvom. Sa zajednicama Roma, sa nevladinim organizacijama koje se bore za jednaka prava, sa kulturnim udruženjima koji promovišu romsku kulturu u Evropi. Vaš glas se mora čuti. Romi su moraju čuti. Kako unutar naših institucija, tako i u javnim debatama unutar naših društava. Zato, mnogo vam hvala što ste organizovali i prisustvujete ovom važnom događaju. I dopustite mi da vam svima poželim dobru Sedmicu Roma.

 

Hvala.

Read more

Source: DG NEAR

Photo credits: DG NEAR

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.