Ruajtja e trashëgimisë kulturore në Sarajevë | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Ruajtja e trashëgimisë kulturore në Sarajevë

Një projekt i financuar nga BE-ja mbështet OJQ-në e Sarajevës për të promovuar trashëgiminë kulturore dhe tradicionale.

SCROLL DOWN

Pandemia COVID-19 jo vetëm që ka pasur një ndikim të madh në shëndetin global, por ka lënë gjurmë edhe në aspektet kulturore, sociale dhe ekonomike në të gjithë botën. Ky ndikim negativ është ndjerë më shumë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Për shembull, Vedad Štaljo, që përfaqëson Shoqërinë Kulturore dhe Artistike “LOLA”, një OJQ me qendër në Sarajevë, thekson rënien e konsiderueshme te aktivitetet e tyre. Kjo rënie vazhdoi edhe në periudhën pas pandemisë, me rënien e interesit te të rinjtë për të marrë pjesë në folklorin dhe në ngjarje të tjera tradicionale të organizuara nga OJQ-ja. Vedad reflektoi mbi këtë situatë, duke thënë se: “Ne filluam të eksploronim mënyra për të rikthyer interesin e brezit të ri për traditat dhe aktivitetet e organizatës sonë.”

“Qëllimi ynë ishte përfshirja e sa më shumë të rinjve në këtë projekt, për t’u zhvilluar personalisht dhe për të kontribuar edhe në rritjen e komunitetit tonë lokal.”

Vedad Štaljo, Shoqëria Kulturore dhe Artistike "LOLA"

Duke pasur parasysh këto objektiva, Shoqëria Kulturore Artistike “LOLA” nisi një projekt me titull “Through the alleys of traditions”. Ky projekt mori mbështetje financiare nga Programit Rajonal i BE-së për Local Democracy in the Western Balkans 2 (ReLOaD2), i cili është zbatuar nga UNDP-ja. Nëpërmjet kësaj iniciative, në komunën e Novo-s në Sarajevë u zhvilluan një sërë aktivitetesh kulturore dhe artistike si për të rinjtë ashtu edhe për të rriturit. Këto aktivitete patën një rol thelbësor në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe të komuniteteve, si dhe te kombësitë e ndryshme në Bosnje dhe Hercegovinë. Për më tepër, shërbyen si katalizator për zbatimin e Strategjisë Rinore të Komunës së Novos në Sarajevë për vitet 2022-2027. Vedad shtjellon qëllimet e projektit, duke thënë se: “Qëllimi ynë ishte përfshirja e sa më shumë të rinjve në këtë projekt, për t’u zhvilluar personalisht dhe për të kontribuar edhe në rritjen e komunitetit tonë lokal.”

Projekti u strukturua në dy module të veçanta. Moduli i parë përfshinte aktivitete të tilla si: përgatitja dhe organizimi i një ekspozite fotografike me kostume popullore tradicionale. Për më tepër, përfshinte edhe përgatitjen dhe organizimin e vitrinës inauguruese të kostumeve tradicionale, të cilat përfaqësonin popujt dhe kombësitë e ndryshme të Bosnjë-Hercegovinës. Nga ana tjetër, moduli i dytë përfshinte organizimin e koncerti kulturor-artistik, i cili zgjati gjithë natën.

“Objektivi kryesor i projektit MOST është vendosja e lidhjeve midis brezave të ndryshëm dhe rrënjosja te të rinjtë e vlerësimit të traditave kulturore në fusha të tilla si ushqim, muzikë, e më tej.”

Vedad Štaljo, Shoqëria Kulturore dhe Artistike "LOLA"

Së fundmi, Shoqëria Kulturore dhe Artistike “LOLA” ka nisur një projekt të ri të titulluar MOST-“Marrëdhëniet, Bashkëpunimet dhe Traditat Ndërmjet Brezave”, i cili financohet nga Programi Rajonal për Local Democracy in the Western Balkans 2 (ReLOaD2). Kjo iniciativë është duke u zbatuar nga Shoqata Kulturo-Artistike “LOLA” dhe nga Shoqata Partnere për Shëndetin Publik, në kuadër të Komunës Novo në Sarajevë. Nëpërmjet këtij projekti, partnerët zbatues synojnë të adresojnë nevojat e kësaj popullate, duke ofruar përvoja të gjera kulturore dhe artistike, si dhe duke nxitur bashkëpunimin ndërmjet brezave. Ata kërkojnë të kapërcejnë hendekun e brezave midis individëve të rinj dhe atyre të grupmoshës së tretë, teksa organizojnë aktivitete që bashkojnë këto dy grupe demografike. Vedad tregon qëllimin e projektit, duke shpjeguar se: “Objektivi kryesor i projektit MOST është vendosja e lidhjeve midis brezave të ndryshëm dhe rrënjosja te të rinjtë e vlerësimit të traditave kulturore në fusha të tilla si ushqim, muzikë, e më tej.”

Projekti MOST është projektuar për një kohëzgjatje prej gjashtë muajsh, gjatë së cilës do të zhvillohen një sërë workshop-esh të ndryshme për të angazhuar pjesëmarrës të shumtë gjatë gjithë afatit të projektit.

Rreth projektit

Programi Rajonal për Local Democracy in the Western Balkans 2 (ReLOaD2) është vazhdim i nismave të mbështetura nga BE-ja, të tilla si: Local Democracy Strengthening Project (LOD, 2009-2016) dhe Programi Rajonal për Local Democracy in the Western Balkans (ReLOaD, 2017-2020). Ashtu si projektet e mëparshme, ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga United Nations Development Program (UNDP). ReLOaD2 është zbatuar nga Ballkani Perëndimor, në veçanti Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina (BiH),Kosova*, Maqedonia e Veriut, Mali i Zidhe Serbia.

Photo Credits: KUD LOLA

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.