Заштита на реката Вардар со поддршка од ЕУ | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Заштита на реката Вардар со поддршка од ЕУ

Водоводниот систем во главниот град на Северна Македонија, Скопје, добива поддршка, што покажува дека развојот оди рака под рака со ЕУ интеграцијата.

SCROLL DOWN

Градовите мора постојано да се прилагодуваат со цел да излезат во пресрет на брзо растечкото урбано население, да се справат со предизвиците на климатските промени и да управуваат со ограничените ресурси. Скопје, главниот град на Северна Македонија, активно работи на трансформирање во одржлива, модерна европска метропола со силен акцент на заштитата на животната средина. Пример за оваа посветеност е значајната  иницијатива за заштита на животната средина на градот преку изградба на пречистителна станицаза третман на отпадни води. Оваа станица ќе ги прошири санитарните услуги на повеќе од половина милион жители, а истовремено ќе го спречи загадувањето во реката Вардар, најдолгата река во Северна Македонија.

Во Скопје, водите на оваа позната река, која тече низ главниот град на земјава, до сега не биле подложени на соодветен третман. Во рамките на канализационата мрежа со која управува ЈП Водовод и канализација, отпадните води се испуштаат на повеќе точки долж левиот и десниот брег на реката Вардар. Иако постои одредено ниво на контрола и првичен третман за овие испуштања, тие на крајот завршуваат директно во реката Вардар.

“Долги години вредно работиме на воспоставување на неопходните услови за реализација на овој неопходен и многу значаен инфраструктурен проект“.

Г-ѓа Каја Шукова, министерка за животна средина и просторно планирање на Северна Македонија

Г-ѓа Каја Шукова, министерка за животна средина и просторно планирање на Северна Македонија, го истакнува критичното значење на изградбата на пречистителна станица за Град Скопје. Таа нагласува дека ова било, и продолжува да биде, една од најгорливите прашања не само за Министерството и Владата, туку пред сè, за граѓаните и нивното здравје и добросостојба. Министерката Шукова забележува „Долги години вредно работиме на воспоставување на неопходните услови за реализација на овој неопходен и многу значаен инфраструктурен проект.”

Во текот на својата подготвителна фаза, проектот доби вредни грантови за техничка помош од неколку ценети институции, вклучително и Европската инвестициска банка, Европската банка за обнова и развој, Инвестициската рамка за Западен Балкан и француската влада. Оваа поддршка ја одразува непоколебливата посветеност на Тим Европа за Северна Македонија. Примарната цел на оваа помош е да се решат ограничувањата на капацитетите во рамките на локалните партнери, зголемувајќи ги нивните способности запланирање, оперирање со и одржување на инвестициските проекти.

Пречистителната станица во Скопје е дизајнирана да опслужува 650.000 жители. Фазата на изградба се предвидува да трае три години, по што ќе следи двегодишен пробен период посветен на тестирање на функционалноста на пречистителната станица и обука на персоналот одговорен за нејзиното функционирање. Пречистителната станица ќе се простира на површина од 13 хектари, сместена во општина Гази Баба, на левиот брег на реката Вардар, во областа Трубарево. Проектот е заеднички напор во кој се вклучени ЈП Водовод и канализација – Скопје, Град Скопје, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за финансии. Откако ќе заврши изградбата, Пречистителната станица – Скопје ќе стане сопственост на ЈП Водовод и канализација – Скопје.

Проектот ќе се одвива во две различни фази. Почетната фаза опфаќа предтретман и биолошки третман на отпадните води, најмалку до 2035 година, додека следната фаза ќе се фокусира на отстранување на азот и фосфор од отпадните води што се влеваат во реката Вардар, што треба да се заврши најдоцна до 2045 година. По целосното функционирање на пречистителната станица, приближно 74,7% од потребниот капацитет на нацијата за третман на отпадни води ќе биде исполнет до 2027 година.

“Самоуверено тврдам дека без пристап до овие европски финансиски механизми, достигнувањето на оваа последна фаза – изградбата на станицата – ќе беше голем предизвик. Ние длабоко ја цениме поддршката на ЕУ во овој поглед, како и во другите процеси преку кои се стремиме да ги достигнеме европските стандарди.”

Г-ѓа Каја Шукова, министерка за животна средина и просторно планирање на Северна Македонија

За да го зајакне овој потфат, Европската унија распредели значителен грант од 70 милиони евра преку Инвестициската рамка за Западен Балкан. Оваа распределба го означува најзначајниот придонес што досега го направила меѓународната финансиска институција во водоводниот сектор во земјата. Финансиската поддршка на ЕУ има за цел драматично да ги забрза подготовките и спроведувањето на проектот, што на крајот ќе резултира со прочистување на 90% од отпадните води во Град Скопје и 74,7% од отпадните води во државата. Овој проект беспрекорно се усогласува со Економскиот и инвестициски план на ЕУ, стратегијата Global Gateway и Зелената агенда за Западен Балкан.

Исто така, Владата на Република Северна Македонија го олесни финансирањето на изградбата на пречистителната станица преку заем добиен од две банки на ЕУ, Европската инвестициска банка (EIB) 68 милиони евра и Европската банка за обнова и развој (EBRD) 58 милиони евра. Министерката Шукова ја нагласува клучната улога на ЕУ во имплементацијата на овој критично важен капитален инфраструктурен проект. Таа забележува: „Самоуверено тврдам дека без пристап до овие европски финансиски механизми, достигнувањето на оваа последна фаза – изградбата на станицата – ќе беше голем предизвик. Ние длабоко ја цениме поддршката на ЕУ во овој поглед, како и во другите процеси преку кои се стремиме да ги достигнеме европските стандарди “. Пречистителната станица ќе користи врвна технологија, најнова опрема и енергетски ефикасни практики. Топлинската енергија генерирана од станицата ќе биде искористена за согорување на тињата во акцелераторот. Проектот, исто така, предидува дополнителни аспекти како што се техничка помош и обука на персоналот за да се обезбеди одржливост на пречистителната станица.

За проектот

Како климатска банка на ЕУ, Европската инвестициска банка секоја година финансира 3 милијарди евра во водна инфраструктура, со фокус на безбедноста на водата и прилагодувањето кон климатските промени. Околу 30% од проектите за вода на банката се надвор од Европската унија, често во некои од најсиромашните и најпогодените земји во светот од суша. Во 2022 година, we have инвестиравме околу €2.17 милијарди во секторот, што ги подобри санитарните услови за 10,8 милиони луѓе и овозможи подобар пристап до безбедна вода за пиење за 25,4 милиони луѓе.

North Macedonia and EIB

Photo credits: EIB

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.