Надминување на предизвиците со водоводната инфраструктура во Северна Македонија | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Надминување на предизвиците со водоводната инфраструктура во Северна Македонија

Северна Македонија ја трансформира својата водоводна инфраструктура со поддршка од Европската Унија.

SCROLL DOWN

Божин Спасов, долгогодишен жител на селото Лески во источниот дел на Северна Македонија, е сведок на предизвиците за пристап до чиста вода кои постојат скоро седум децении. Како наставник во основно училиште, тој постојано ја нагласува важноста да се внимава со пиењето на  локалната вода и да се разберенесигурната достапност на истата. „Живеејќи во толку топла клима, се соочувавме со постојани проблеми со водоснабдувањето“, објаснува Спасов. „Посебно во текот на летото, скоро секој ден бевме без вода за пиење.”

“Сега имаме пристап до вода и во лето и во зима. Не постои човек во Лески кој не е задоволен.”

Божин Спасов, жител на селото Лески

Застарените и лошо поставени водоводни цевки го влошија недостигот на вода и го загрозија квалитетот на водата за пиење во селото во текот на целата година. Водата често се контаминираше со органски материи, што претставува опасност по здравјето. За да се реши овој проблем, локалната влада донесе одлука Лески да се приклучи на водоводот на Виница, поголем град во близина, преку цевковод во должина од 3,5 километри. Паралелно, во Виница беа поставени најсовремена филтрациона станица за прочистување на водата за пиење и пумпна станица.

Во февруари 2023 година, Европската инвестициска банка одобри заем од 50 милиони евра на Северна Македонија за справување со предизвиците поврзани со водата во земјата. Ваквиот развој на настаните донесе значително подобрување на состојбата во Лески. Сега имаме пристап до вода и во лето и во зима, не постои човек во Лески кој не е задоволен “, радосно забележува Спасов.

Заемот одобрен во Северна Македонија ќе ги прошири своите придобивки надвор од Лески, со што ќе достигне и во други градови и населени места кои се соочуваат со слични предизвици за водата. Познат како „рамковен заем“, истиот нуди финансирање за различни проекти. Со поддршка на гаранција од Европскиот фонд за одржлив развој, програма на ЕУ, овој рамковен заем ќе ја олесни изградбата и реновирањето на инфраструктурата за водоснабдување, за отпадни води и за заштита од поплави во 80 градови или населени места низ Северна Македонија. Дополнително, Европската инвестициска банка додели 1,2 милиони евра за техничка помош.

Влијанието на проектот ќе биде големо, при што ќе имаат корист околу 700.000 луѓе и ќе се поттикнат нови економски можности. Исто така, ќе се зајакне отпорноста на земјата на климатските промени, при што околу 40% од населението ќе имаат корист.

“Ова е приоритет во обезбедувањето подобри услови за живот и на патот кон пристапување во ЕУ, притоа усогласувајќи се со стандардите на ЕУ. Инвестицијата ќе помогне да се затвори значителниот инвестициски јаз во секторот за вода и да им обезбеди на нашите локални партнери долгорочно финансирање за исполнување на нивните потреби и цели за одржливост“.

Потпретседателка на EIB Лилјана Павлова

Доделените средства ќе овозможат на избрани општини да ја надградат и модернизираат водоводнатаинфраструктура и инфраструктурата на отпадни води, вклучувајќи ги и дистрибутивните и собирните мрежи. Дополнително, ќе се имплементираат итни мерки за заштита од поплави за да се зголеми отпорноста. Програмата за општински инвестиции во вода ќе ја спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање на Северна Македонија, со техничка поддршка од EIB во износ од 1,2 милиони евра. Оваа иницијатива е дел од Иницијативата за економска отпорност, која има за цел да мобилизира дополнително финансирање за поддршка на растот, основната инфраструктура и социјалната кохезија во Западен Балкан.

Потпретседателката на EIB, Лилјана Павлова, одговорна за активностите во Северна Македонија, ја истакна стратешката природа на оваа инвестиција, поддржана од Тим Европа. „Ова е приоритет во обезбедувањетоподобри услови за живот и на патот кон пристапување во ЕУ, притоа усогласувајќи се со стандардите на ЕУ. Инвестицијата ќе помогне да се затвори значителниот инвестициски јаз во секторот за вода и ќе им обезбеди на нашите локални партнери долгорочно финансирање за исполнување на нивните потреби и цели за одржливост“, рече Павлова. Павлова дополнително ги истакна социјалните и економските придобивки што ќе произлезат од подобрувањето на животната средина и условите за живеење, истовремено подобрувајќи јаотпорноста на водната инфраструктура на климатските промени – клучна цел за EIB како климатска банка на ЕУ.

За Иницијативата 

Лансирана во 2016 година, ERI е дел од одговорот на Европската унија на предизвиците во јужното соседство и Западен Балкан, како што се принудното раселување и миграцијата, економските падови, политичките кризи, сушите и поплавите. ERI создава работни места и економски раст во регионот со инвестирање во клучната инфраструктура и во развојот на приватниот сектор. Исто така, може да помогне во миграциските текови. ERI нуди пакет на заеми и иновативни финансиски производи, притоа комбинирајќи ги средствата од донаторската заедница со EIB финансирање. Иницијативата се спроведува во тесна соработка со земјите од ЕУ, Европската комисија и другите партнери. Бугарија, Хрватска, Италија, Литванија, Луксембург, Полска, Словачка, Словенија и Обединетото Кралство беа првите земји кои придонесоа за ERI.

Photo credits: EIB

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.