Подобрување на квалитетот на живот на постарите Црногорци | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Подобрување на квалитетот на живот на постарите Црногорци

Како поддршката на УНДП и ЕУ ги промени животите на постарите жители на Андријевица.

SCROLL DOWN

Постарата популација во Црна Гора, особено пензионерите, имаат низок животен стандард поради нивната материјална, социјална и здравствена состојба. Ова особено може да се забележи во помалите и пооддалечените општини, како што е Андријевица, која брои население од приближно 4.500 жители. Сместени во источниот регион Полимље во Црна Гора, постарите лица во Андријевица се соочуваат со економски предизвици, како и со недостаток на рекреативни и социјални активности, вклучувајќи спортски и културни настани и пристап до здравствени установи. Оваа ситуација беше влошена за време на пандемијата, што ги поттикна старите лица во Андријевица да преземат мерки за подобрување на нивниот квалитет на живот.

“Препознавајќи ја нашата ситуација и ограничениот економски капацитет, побаравме помош од донаторите за подобрување на квалитетот на живот, а УНДП и ЕУ позитивно одговорија на нашето барање.”

Доко Елезовиќ, претседател на Здружението на пензионери Андријевица

Доко Елезовиќ, 70-годишен поранешен директор на државна компанија, моментално ја извршува функцијата претседател на Здружението на пензионери Андријевица, невладина организација финансирана од членарините на оние со ниски економски приходи. Според г. Елезовиќ, „До неодамна, состојбата за пензионерите во Андријевица беше ужасна поради нивните ниски пензии, како и поради недостатокот на рекреативни, социјални и информативни активности. Препознавајќи ја нашата состојба и ограничениот економски капацитет, побаравме помош од донатори со цел да се подобри квалитетот на нивниот живот и УНДП и ЕУ одговорија позитивно на нашето барање“, рече г-дин Елезовиќ.

Здружението на пензионери Андријевица, под раководство на г. Елезовиќ и со поддршка од УНДП и ЕУ, го започна проектот „Ветерани“. Проектот беше финансиран преку Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2). Проектот имаше за цел да адаптира простор за Клубот на пензионери, да организира различни рекреативни и социјални активности и да ги информира пензионерите за полесен пристап до здравствените установи. Со оваа поддршка, здружението на пензионери организираше обиколки до блиските планини, сесии за здравје, технологија и употреба на компјутери и тематски вечери. „Овие активности беа од голема корист за постарите луѓе во нашата општина и буквално ги трансформираа нашите животи на многу начини“, рече г. Елезовиќ.

“Поддршката обезбедена со програмата ReLOaD, финансирана од ЕУ и управувана од УНДП, беше клучна за нас, бидејќи без неа немаше да можеме да го ревитализираме нашето здружение и да го направиме корисно за нашите членови.”

Доко Елезовиќ, претседател на Здружението на пензионери Андријевица

Услугите обезбедени со проектот „Ветерани“ обезбедија подобро искористување на времето на пензионерите, го поттикнаа нивното учество во работата на Клубот на пензионери, ги поврзуваа старите лица во оддалечените рурални средини и го зголемија нивното задоволство во различни аспекти од животот. „Поддршката обезбедена со програмата ReLOaD, финансирана од ЕУ и управувана од УНДП, беше клучна за нас, бидејќи без неа немаше да можеме да го ревитализираме нашето здружение и да го направиме корисно за нашите членови“, рече г-дин Елезовиќ.

Г-дин Елезовиќ и другите членови предвидуваат посветла иднина за Здружението на пензионери Андријевица. Тие веќе ги планираат претстојни активности и се надеваат на поголема поддршка од владата и донаторите.

За проектот

Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2) е продолжение на иницијативите поддржани од ЕУ – Проект за зајакнување на локалната демократија (LOD, 2009-2016) и последователно проширената Регионална програма за локална демократија на Западен Балкан (ReLOaD, 2017-2020). Севкупната цел на проектот е да ги зајакне демократиите-учесници и интеграцијата во ЕУ наЗападен Балкан, преку зајакнување на граѓанското општество и охрабрување на младите луѓе активно да учествуваат во процесот на носење одлуки и преку подобрување на поддржувачката правна и финансиска средина за граѓанското општество

Photo credits: UNDP

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.