Jačanje saradnje u rješavanju izazova sa kojima se suočavaju ugroženi povratnici u Srbiji | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Jačanje saradnje u rješavanju izazova sa kojima se suočavaju ugroženi povratnici u Srbiji

UNDP i EU podržavaju lokalne savjete za migracije vijeću za pomoć reintegraciji povratnika u Srbiji.

SCROLL DOWN

Posjedovanje dobro povezanih platformi na kojima efikasno sarađuju lokalni pružaoci usluga (javni i NVO) je suštinski važno za pružanje pravovremenih usluga povratnicima koji se vraćaju u svoje matične zajednice, bilo da se radi o pristupu ličnim dokumentima, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju ili zapošljavanju. Uprkostome  što Vlada Srbije izdvaja značajna sredstva iz budžeta za podršku ugroženim grupama povratnika,  pristup ovim uslugama i programima ostaje izaozov za najugroženije. Prije nekoliko godina, osnovani su lokalni savjeti za migracije kako bi pomogli povratnicima da se snalaze kroz kompleksne birokratske procese u kako bi pristupili neophodnoj institucionalnoj podršci i uslugama. Međutim, od osnivanja, savjeti nisu bili veoma živi, ostavljajući lokalne mreže usluga prilično fragmentisanim i u potpunosti nefunkcionalnim i neefikasnim za povratnike.

Uz podršku EU i UNDP-a, lokalni savjeti za migracije su obnovljeni i osposobljeni da efikasno pružaju integrisanu i holističku podršku povratnicima. Danas su Lokalni savjeti za migracije žive platforme na kojima se različiti lokalni akteri – gradska uprava, policija, Centar za socijalni rad, lokalni biro za zapošljavanje, lokalni komesar za izbeglice i migracije, Crveni krst i civilna društva – redovno sastaju, koordinišu i efikasno rade zajedno kako bi riješili povratničke izazove. Lokalni savjeti za migracije imaju međusektorski pristup, osiguravajući da su lokalne institucije i pružaoci usluga povezani i dostupni povratnicima, olakšavajući povratnicima pristup mogućnostima zapošljavanja, obrazovanju i zdravstvenim uslugama. Mapiranjem složenih izazova sa kojima se suočavaju povratnici, identifikacijom sistemskih uskih grla i pronalaženjem (često inovativnih) rješenja za rješavanje povratničkih izazova, savjeti za migracije su sistemska rješenja i poveznice između kreatora nacionalnih politika, lokalnih (javnih i nevladinih) pružalaca usluga

“Prethodnih godina, svi učesnici na lokalnom nivou odvojeno su radili na rješavanju problema povratnika. Kroz Lokalni savjet za migracije, svi ovi različiti učesnici su se povezali u jedinstvenu mrežu.”

Ljiljana Mihajlovic, direktorica Kancelarije za inkuziju Roma Autonomne pokrajine Vojvodina i član Lokalnog savjeta za migracije u Novom Sad, Srbija

Pomoć je pružena u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje nacionalnih i lokalnih Sistema za podršku efikasnoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu.” U okviru ovog projekta, UNDP pomaže tri lokalne samouprave – Novi Sad, Valjevo i Bujanovac – da aktiviraju, ili u nekim slučajevima ponovo aktiviraju, svoje lokalne savjete za migracije. Projekat takođe pruža podršku u izgradnji kapaciteta pružalaca javnih usluga i lokalnih nevladinih organizacija kako bi se pružila holistička podrška i pojednostavio pristup povratnicima uslugama na lokalnom nivou, kao i uvođenje novih usluga koje se bave specifičnim potrebama povratnika. Ovo je dio zajedničkih napora UNDP-a sa partnerima u eksperimentisanju i implementaciji inovativnih, sistemskih rješenja za društveno-ekonomsku integraciju ugroženih grupa povratnika, naročito Roma.

Postoji niz vitalnih uloga koje lokani savjeti za migracije imaju u efektivnoj reintegraciji ugroženih povratnika. Jedna od tih uloga je skeniranje potreba povratnika i povezivanje aktera za pružanje holističkih rješenja. Za većinu povratnika širom ekonomija Zapadnog Balkana jedan od najvećih izazova je manjak formalnih poslova, većina povratnika zarađuje za život radeći neformalne poslove. Međutim, postoje i drugi kritični izazovi sa kojima se povratnici suočavaju, objašnjava Ljiljana Mihajlović, direktorica Kancelarije za inkluziju Roma Autonomne pokrajine Vojvodina i član Lokalnog savjeta za migracije u Novom Sadu, Srbija.

U Novom Sadu, najveće neformalno naselju Roma u gradu je Veliki Rit, gdje živi većina povratnika. Pored loše infrastrukture i loših uslova života, u Velikom Ritu ne postoji mogućnost prijave kućne adrese. Kao rezultat toga, povratnici nisu u mogućnosti da pribave lična dokumenta, a bez identifikacije, nemaju prava na socijalnu zaštitu. U cilju rješavanja ovog urgentnog pitanja, Lokalni savjet za migracije u Novom Sadu identifikovao je privremeno, kratkoročno rješenje registrovanja povratnika na privremenoj lokalnoj adresi, čime bi im se omogućio brz pristup vitalnim uslugama. U međuvremenu, Lokalni savjet za migracije aktivno radi na dugoročnom rješenju. “Radimo na uspostavljanju procedura i lokalne mreže koja će pomoći povratnicima u dobijanju ličnih dokumenata,” kaže Ljiljana. Iako proces zahtijeva koordinaciju mnogih entiteta i više procedura, Lokalni savjet za migracije preuzima vođstvo u traženju rješenja za povratnike.

Lokalni savjeti za migracije imaju i vodeću ulogu u formulisanju i implementaciji Lokalnih akcionih planova (Local Action Plans) (LAP). Lokalni akcioni planovi su strateški i akcioni dokumenti koje lokalne samouprave usvajaju zajedno sa budžetima kako bi osigurale da se neophodne radnje koje se odnose na potrebe sprovedu u djelo. Projekat je pružio stručnu podršku lokalnom savjetu za migracije u Novom Sadu i još dvije opštine u pripremi njihovih Lokalnih akcionih planova.

“Želim da naglasim da je ovo prvi put da su se ove institucije okupile da rade konkretno i na holistički način  na prioritetima i izazovima povratnika.  Na Zapadnom Balkanu i u našem slučaju u Srbiji, ovo je značajan korak ka tome  da povratnici dobiju podršku koja im je potrebna  da napreduju u svojim matičnim zajednicama.”

Bogdanka Tasev Perinović, projekt menadžer UNDP Srbija

U slučaju Novog Sada, osim izazova koji predstavlja odsustvo kućne adrese, identifikovano je nekoliko drugih hitnih prioriteta za rješavanje potreba povratnika. Jedan od identifikovanih prioriteta je i uspostavljanje jedno-šalterskog servisnog centra u blizini naselja Veliki Rit, kako bi se usluge približile povratnicima. Za Rome i povratnike je važno da kroz ovaj centar imaju lak i brz pristup različitim uslugama. Prioriteti koji su identifikovani uključeni su u novosadski Lokalni akcioni plan, zajedno sa prijedlogom budžeta za njihovo sprovođenje. Na primjer, u ovom uslužnom centru pruža se podrška za upis djece povratnika u škole i pomoć u učenju djeci povratnika, što je od vitalnog značaja za sprečavanje napuštanja škole i doprinos poboljšanju rezultata obrazovanja i reintegracije djece povratnika.

Bogdanka Tasev Perinović, projekt menadžer u UNDP u Srbiji, objašnjava da lokalni savjeti za migracije igraju značajnu ulogu u osiguravanju uspješne reintegracije povratnika u svoje matične zajednice i da vode ispunjen život. Pružajući pomoć i podršku povratnicima, promovišući socijalnu inkluziju, te prateći i procjenjujući procese reintegracije, lokalni savjeti za migracije osiguravaju da povratnici imaju neophodnu podršku kako bi napredovali u svojim matičnim zajednicama. “Želim da naglasim da je ovo prvi put da su se ove institucije okupile da rade konkretno i na holistički način na prioritetima i izazovima povratnika.  Na Zapadnom Balkanu i u našem slučaju u Srbiji, ovo je značajan korak ka tome  da povratnici dobiju podršku koja im je potrebna  da napreduju u svojim matičnim zajednicama,” kaže Bogdanka.

O projektu

Projekat Reintegracija povratnika na Zapadnom Balkanu fokusiran je na rješavanje ključnih prepreka za društveno-ekonomsku reintegraciju ugroženih povratnika na Zapadnom Balkanu, posebno u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat je dio višedržavne akcije Instrumenta za pretprist upnu pomoć (IPA) II, podrške EU osnovnim pravima romske zajednice i reintegracije povratnika, povjeren UNDP-u, Svjetskoj banci i Savjetu Evrope.

Photo credits:UNDP

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.