Unapređenje omladinskog rada u Srbiji | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Unapređenje omladinskog rada u Srbiji

Projekat koji finansira EU podržava omladinsku organizaciju da poveća kvalitet programa vezanih za mlade u Srbiji.

SCROLL DOWN

N.A.P.O.R. – Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada  – je nevladina organizacija iz Srbije koju su 2009.godine osnovale organizacije civilnog društva koje se bave omladinskim radom u Srbiji. Bili su podstaknuti da pokrenu udruženje iz potrebe da se poveća kvalitet programa koji se odnosi na mlade. Posebno, postojala je potreba da se uspostave standardi za neformalno obrazovanje, podržavajući one koji obučavaju mlade ljude, ali isto tako rade sa javnim institucijama koje doprinose na ovom polju. Poslije više od deset godina, NAPOR je narastao u jednog od najznačajnijih igrača na polju programa za mlade u Srbiji, i trenutno 48 organizacija okupljaju pod svojim okriljem.

NAPOR doprinosi jačanju mladih na brojne načine. Ovo uključuje osiguravanje standarda kvaliteta među njihovim članovima putem redovnog praćenja i procesa akreditacije osnovnih standarda učinka; programe obuka za mlade radnike i lidere, uključujući razne module obuka, kao i kroz promociju etike u radu mladih. Posljednje je posebno značajna komponenta ako se uzme u obzir problem u komuniciranju u digitalnom prostoru. Pored toga, organizacija je vrlo uključena u zagovaranje priznavanja omladinskog rada generalno, naročito među javnim institucijama kao što su ministarstva, opštine i drugi učesnici koji su uključeni u podržavanje omladinskog rada.

“Veoma smo profesionalni u svojoj oblasti, posebno u vezi sa omladinskim radom. Ali shvatili smo da imamo ozbiljnih problema u oblastima kao što su prikupljanje sredstava, generisanje sistema koji osiguravaju održivost naših programa, kao i upravljanje kancelarijama i profesionalno komuniciranje našeg uticaja široj publici i zainteresovanim stranama.”

Nedeljka Ivošević, menadžerka komunikacija, NAPOR

Nedeljka Ivošević je menadžerka komunikacija u NAPOR-u. Objašnjava da su sa prirodnim rastom organizacije na površinu počeli izlaziti ozbiljni izazovi i manjkavosti, posebno oni koji se odnose na dugoročnu održivost i vještine korporativne komunikacije. “Veoma smo profesionalni u svojoj oblasti, posebno u vezi sa omladinskim radom. Ali shvatili smo da imamo ozbiljnih problema u oblastima kao što su prikupljanje sredstava, generisanje sistema koji osiguravaju održivost naših programa, kao i upravljanje kancelarijama i profesionalno komuniciranje našeg uticaja široj publici i zainteresovanim stranama,” kaže Nedeljka.

Tražeći podršku, NAPOR je stupio u kontakt sa EU TACSO 3, projektom koji finansira EU i koji doprinosi poboljšanju kapaciteta i jačanju uloge organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj. EU TACSO 3 projekat je podržao NAPOR kroz obuku i mentorstvo što je uticalo na poboljšanje njihove strategije prikupljanja sredstava i ukupne strategije finansiranja. Oni su se značajno poboljšali od početka  saradnje sa EU TACSO. Iz organizacije kažu da su poboljšali i komunikaciju sa masovnom publikom, javnim institucijama i donatorima.

“Glavni problem koji smo imali bilo je kako prevesti specifične teme i stručnu terminologiju omladinskog rada publici koja nema prethodno znanje o toj temi. Prije EU TACSO koristili smo tehnički i birokratski projektni jezik, ali zahvaljujući prilagođenom mentorstvu naše asocijacije preko EU TACSO 3 projekta, dobili smo pomoć u prevođenju ove komunikacije na jednostavan, jasan i zajednički jezik koji je svima razumljiv, uključujući i našim članovima i široj zajednici mladih. Na osnovu ukupnih povratnih informacija, mogu reći da je podrška EU TACSO 3 za nas uspješna priča,” kaže Nedeljka.

“Bez podrške EU TACSO 3 projekta ne bismo mogli doprijeti do određene publike i imati jasnu viziju o budućnosti naše asocijacije.”

Nedeljka Ivošević, menadžerka komunikacija, NAPOR

Biljana Severinova, ekspert za komunikacije iz EU TACSO 3 projekta, kaže da su se odlučili podržati NAPOR iz više razloga. Jedan je od njih je i taj što je NAPOR organizacija koja blisko radi sa mladima; asocijacija radi na nacionalnom konceptu motivisanja mladih da preuzmu inicijativu, pružajući im vještine i alate koji ih osnažuju. Podrška mladima je trenutno u fokusu EU i nastaviće da bude u godinama koje dolaze. “Drugi razlog je što NAPOR nije samo organizacija, već i udruženje koje daje doprinos i pomoć mnogim drugim organizacijama. Bio nam je to dobar model učenja za dalji razvoj naše metodologije pomoći za budućnost“, kaže Biljana.

Nedeljka objašnjava da je podrška EU TACSO 3 bila ključna za poboljšanje ukupne performanse njihove organizacije. Sada mogu bolje da planiraju unaprijed i imaju bolju perspektivu razvoja. “Bez podrške EU TACSO 3 projekta ne bismo mogli doprijeti do određene publike i imati jasnu viziju o budućnosti naše asocijacije,” kaže Nedeljka.

NAPOR planira da dodatno poveća svoje poslovanje i podršku omladinskom radu u Srbiji. Organizacija je trenutno samo udruženje omladinskih organizacija, ali imaju za cilj da se prošire i dalje pretvore u udruženje omladinskih profesionalaca, namijenjeno pojedincima koji imaju uticaj i znanje u oblasti omladinskog rada.

O projektu

Tehnička pomoć EU organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj (EU TACSO) je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija, koji unapređuje kapacitete i ulogu organizacija civilnog društva (CSO). Projekat pomaže CSO da aktivno učestvuju u demokratskim procesima u regionu i stimuliše okruženje za razvoj civilnog društva i pluralističkih medija.

Projekat radi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crno Gori, Srbiji i Turskoj. EU TASCO projekat je dio mehanizma Civil Society Facility EU koji pruža podršku CSO u onim zemljama koje još nisu dio EU. CSO igraju važnu ulogu za EU kao ključni akteri u podršci procesu pridruživanja svojih zemalja

Photo credits: NAPOR

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.