Poziv Kreativne Evrope za projekte saradnje News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o događajima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

24/11/2022

Poziv Kreativne Evrope za projekte saradnje

Poziv za projekte saradnje Kreativna Evropa će podržati projekte za sprovođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa koje uključuju umjetnike i zainteresovane strane koje su aktivne u različitim kulturnim i kreativnim sektorima. Sa budžetom od 60 miliona eura, akcija će podsticati saradnju između organizacija aktivnih u oblasti kulture, kako bi se povećala evropska dimenzija stvaranja i cirkulacije evropskog umjetničkog sadržaja, kao i podstakao razvoj, eksperimentisanje, širenje ili primjena nove i inovativne prakse.

 

Projekti evropske saradnje su otvoreni za sve kulturne i kreativne sektore. Međutim, kako je ova aktivnost dio programa Kultura, projekti sa isključivo audio-vizuelnim sadržajem i/ili isključivo sastavljeni od organizacija iz audio-vizuelnog sektora nisu prihvatljivi za apliciranje.

 

Rok za prijavu je 23 februar 2023. godine.

Read more

Izvor: Creative Europe

Fotografije: Creative Europe

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.