NVO Mozaik osnažuje osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

NVO Mozaik osnažuje osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori

Priča o socijalnoj inkluziji, kreativnosti i podršci kroz program ReLOaD2 koji finansira EU.

SCROLL DOWN

U Crnoj Gori, osobe sa invaliditetom se često suočavaju sa izazovima kada je u pitanju učešće u društvenim procesima u njihovoj lokalnoj zajednici. Ovo može biti zbog nedostatka infrastrukture koja zadovoljava njihove potrebe, finansijskih poteškoća ili nedostatka motivacije. Ovo posebno važi za Nikšić, koji je drugi po veličini grad u zemlji sa oko 60.000 stanovnika. U ovom gradu je osnovana nova nevladina organizacija (NVO) Mozaik koja se bavi ovim pitanjem. Prema organizaciji, u Nikšiću je postojao očigledan nedostatak socijalne uključenosti za osobe sa invaliditetom, pri čemu su mnoge od njih bile izolovane i nemaju pristup društvenim aktivnostima ili podršku za poboljšanje kvaliteta njihovog života.

Blagoje Šturanović i još dva prijatelja, koji su takođe osobe sa invaliditetom, su 2019. godine osnovali Mozaik da bi preduzeli akciju i rešili ova pitanja. Blagoje objašnjava da u Nikšiću nije bilo drugih organizacija koje su se posebno bavile potrebama osoba sa invaliditetom, te da je njemu i ostalim osnivačima Mozaika bila potrebna podrška. Iako su postojale druge organizacije koje su pružale određenu podršku, njihov fokus nije bio u potpunosti posvećen osobama sa invaliditetom.

 „Nažalost, u Nikšiću i na Zapadnom Balkanu uopšte, pristupačnost je ozbiljan problem za osobe sa invaliditetom kada je u pitanju pristup zgradama. Većina kafića, restorana i drugih mesta nije pristupačna za invalidska kolica, a tokom leta grupa je mogla da se okuplja samo na terasama.”

Blagoje Šturanović, NVO Mozaik

Osnivački partneri Mozaika su od početka imali ideju o stvaranju društvenog kluba gde bi se osobe sa invaliditetom mogle okupljati, družiti i učestvovati u raznim kulturnim i društvenim aktivnostima. „Nažalost, u Nikšiću i na Zapadnom Balkanu uopšte, pristupačnost je ozbiljan problem za osobe sa invaliditetom kada je u pitanju pristup zgradama. Većina kafića, restorana i drugih mesta nije pristupačna za invalidska kolica, a tokom leta grupa je mogla da se okuplja samo na terasama“, kaže Blagoje.

Pandemija je ove probleme pristupačnosti učinila još izazovnijim. Kako bi olakšao socijalizaciju i integraciju osoba sa invaliditetom u Nikšiću, Mozaik je osnovao prvi društveni klub za osobe sa različitim vrstama invaliditeta uz podršku programa ReLOaD2 koji finansira EU, a sprovodi UNDP.

Društveni klub, smešten u prostoru koji je obezbedila Opština Nikšić, ponudio je 15 motivacionih radionica za psihološku pomoć i 15 radionica zasnovanih na zanimanju. Pored toga, Mozaik je osnovao mali slikarski atelje i nudio kreativne kurseve slikanja za osobe sa invaliditetom. Blagoje napominje da su slikarski atelje i kurs bili najpopularnije aktivnosti Kluba, sa najvećim učešćem članova.

„Na primer, žena u 60-im godinama sa invaliditetom koja ranije nikada nije napuštala svoju kuću, ali je sada skoro svaki dan u gradu, učestvuje u radionicama ili se bavi drugim aktivnostima.”

Blagoje Šturanović, NVO Mozaik

Uticaj projekta na živote osoba sa invaliditetom u Nikšiću bio je značajan. „Na primer, žena od 60 godina sa invaliditetom koja ranije nikada nije izlazila iz kuće, a sada je skoro svaki dan u gradu, učestvuje u radionicama ili se bavi drugim aktivnostima“, kaže Blagoje.

Mozaikovi budući planovi uključuju još projekata koji će dodatno unaprediti živote osoba sa invaliditetom u Nikšiću. Blagoje se nada da će svi članovi Kluba, za koje veruje da imaju veliki potencijal, imati više mogućnosti da se integrišu i doprinesu zajednici.

O projektu

Regionalni program za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) je nastavak inicijativa koje podržava EU – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Opšti cilj projekta je jačanje participativnih demokratija i EU integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i podsticanje mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i poboljšanjem pravnog i finansijskog okruženja koje podržava civilno društvo.

Photo credits: NGO Mozaik

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.