Obrazovanje za sve na Kosovu | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Obrazovanje za sve na Kosovu

Projekat EU za inkluzivno obrazovanje na Kosovu pruža podršku djeci sa posebnim potrebama i djeci iz ugroženih zajednica.

SCROLL DOWN

Arti je 12-godišnji dječak koji se tvrdoglavo bori za svoju nezavisnost. On ima Daunov sindrom, genetski poremećaj koji se obično povezuje sa poteškoćama u učenju. Tek tokom njegovog detinjstva kosovski zakon se promijenio i dozvolio da djeca sa Daunovim sindromom i druga djeca sa posebnim potrebama mogu da pohađaju škole sa redovnom nastavom. Učenici poput Artija sada uče u novoj eri.

Uključivanje dece s posebnim potrebama u redovne škole bez asistenta na času može predstavljati izazov. Kako škola nije mogla da obezbijedi asistenta, u Artijevom slučaju je tu ulogu preuzela njegova majka. To je trajalo nekoliko godina, dok se projekat Obrazovanje za sve, koji finansira EU, nije umiješao kako bi se Artiju i drugoj deci pružio asistent za posebne potrebe u njihovim školama. „Uz pomoć posvećenog asistenta, Arti je uspeo da bude potpuno nezavisan od mene i da razvije svoje vještine ispunjavanjem većine ciljeva u svom individualnom planu učenja“, kaže Artijeva majka Florentina.

„Djeca sa posebnim potrebama suočavaju se sa različitim izazovima: neka od njih mogu imati poteškoća sa čitanjem, neka sa matematikom ili ostalim predmetima. Stoga osmišljavamo i sprovodimo individualni plan učenja za svako dijete sa posebnim potrebama.“

Dženeta Šabani, asistentkinja pripravnica

Artiju u svakodnevnim školskim aktivnostima pomaže Dženeta Šabani, diplomirana studentkinja pedagoškog fakulteta koja se pridružila projektnom timu kao pripravnica. Čim je počela da radi, sastala se sa razrednim starješinom kako bi osmislila individualni plan učenja za Artija i počela sa njegovom primjenom. „Djeca sa posebnim potrebama suočavaju se s različitim izazovima: neka od njih mogu imati poteškoća sa čitanjem, neka sa matematikom ili nekim drugim predmetima. Stoga osmišljavamo i sprovodimo individualni plan učenja za svako dijete sa posebnim potrebama“, kaže Dženeta.

Dženeta pomaže Artiju tokom časa i stalno je prisutna u učionici zajedno sa redovnim nastavnikom. Osim što radi sa Artijem, ona pruža podršku i drugoj djeci. Njen dugoročni profesionalni plan je da radi kao školska savjetnica, tako da je iskustvo koje je stekla u ovom projektu izuzetno dragocjeno. „Možda je najbolji dio mog angažovanja u ovom projektu to što ću, kada počnem da radim kao školska savjetnica, moći da prenesem sva znanja iz ovog projekta u školu u kojoj ću raditi, kako bi i drugi nastavnici i djeca imali koristi“, kaže ona.

Projekat Obrazovanje za sve sprovodi češka nevladina organizacija (NVO) Ljudi u nevolji (People in Need) i njihovi partneri sa Kosova. Njomza Emini iz organizacije Ljudi u nevolji objašnjava koliko je projekat od suštinske važnosti za djecu sa posebnim potrebama na Kosovu. „Imali smo slučajeve u kojima škole nisu bile voljne da prime djecu sa posebnim potrebama, jer im je potrebna posebna pažnja, a škole nemaju obučeno osoblje. Čak i da imaju vremena za njih, postojeći nastavnici nemaju specifičnu obuku za rješavanje potreba te djece“, kaže Njomza.

Njen projekat stoga vodi program angažovanja 42 pripravnika koji pružaju podršku 250-oro djece kao što je Arti, koja imaju posebne potrebe ili su iz ugroženih zajednica. Projekat  nudi i obuku redovnim nastavnicima o inkluzivnom obrazovanju djece sa posebnim potrebama. Projekat je do sada obučio preko 150 nastavnika, a plan je da obuče najviše 225 do kraja projekta. Obuka sadrži teme kao što su principi inkluzije, komunikacija sa djecom sa posebnim potrebama i otkrivanje i upravljanje slučajevima maltretiranja. „Rukovodioci škola i nastavnici koji su učestvovali na obuci veoma su je ljepo primili“, kaže Njomza.

„Postoje znatne praznine u inkluzivnom obrazovanju na Kosovu i dok naše institucije ne uspiju da popune te praznine, podrška EU i drugih donatora je veoma važna.“

Njomza Emini, NVO Ljudi u nevolji

U osmišljavanju obuke nastavnika, projekat je imao koristi od iskustva odeljenja za obrazovanje Varianty, organizacije Ljudi u nevolji u Češkoj Republici, i njihovog korišćenja smjernica Evropske agencije za inkluzivno obrazovanje. „Postoje znatne praznine u inkluzivnom obrazovanju na Kosovu i dok naše institucije ne uspiju da popune te praznine, podrška EU i drugih donatora je veoma važna“, kaže Njomza.

Projekat ima još jednu komponentu usmjrenu ka unaprjeđivanju inkluzivnog obrazovanja na institucionalnom nivou. Platforme za inkluzivno obrazovanje postavljene su na svakoj lokaciji projekta, uključujući lokalne aktere kao što su opština, organizacije koje se zalažu za ljudska prava i roditelji. Platforma za inkluzivno obrazovanje u Janjevu uspjela je da obezbijedi održivost programa stažiranja tako što ga je uključila u opštinski budžet čak i po završetku projekta. U Obiliću su uspjeli da uz podršku opštine renoviraju namjensku učionicu za djecu sa posebnim potrebama.

O projektu

Projekat Obrazovanje za sve koji finansira EU, pokrenut je 2018. godine i fokusiran je na pravo na ravnopravno obrazovanje djece i adolescenata sa posebnim potrebama i onih iz ugroženih zajednica, kao što je romska. Projekat, koji se finansira u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), sprovodi češka nevladina organizacija People in Need (Ljudi u nevolji), u partnerstvu sa kosovskim nevladinim organizacijama Autizmi Flet i Partnerstvo za ideje.

Photo credits: People in Need

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Prijavite se na bilten

I have read and understood the terms of the privacy statement.