Srbijanska 83-godišnja volonterka i heroina | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Srbijanska 83-godišnja volonterka i heroina

Danica Šmic iz Srbije doprinosi društvu kao volonter tako što stupa i ostaje u kontaktu sa starijim osobama kojima je potrebna pomoć tokom pandemije COVID-19.

SCROLL DOWN

Danica Šmic rođena je u Beogradu 1937. godine i preživijela je bombardovanje grada skrivajući se u podrumu zgrade u kojoj je živijela sa roditeljima. Penzionisana je profesorka fizike i matematike i majka je dva sina; ona je i volonterka i heroina, sa više od 50 godina dobrotvornog rada pomažući ljudima u nevolji.

„Volontiranje je jedno od mojih velikih zadovoljstava. Volim posjećivati ​​ljude koji žive sami, da se ne osjećaju usamljeno ili zaboravljeno”, kaže Danica, koja je 1970. godine završila kurs za dobrovoljnu medicinsku sestru Crvenog krsta i od tada nije prestala da aktivno učestvuje u javnom životu. – tokom rata i mira. “Ako želimo da ovaj svijet bude bolje, pravednije i humanije mjesto za život, prvi korak je da volontiramo, da pomažemo jedni drugima, i to ne samo tokom pandemija ili poplava. To bi trebao biti svakodnevni dio naših života.” Danica je ostala aktivna tokom pandemije COVID-19: piše i objavljuje i ostaje u kontaktu sa starijim ljudima kojima je potrebna pomoć, ili koji se osjećaju usamljeno, uplašeno ili odbačeno od zajednice.

“Stariji ljudi nisu teret za društvo: društvo može imati koristi od njih.”

Danica Šmic

Tokom više od pola vijeka aktivizma i volontiranja, Danica je bila zagovornica prava starijih: „Stariji nisu teret za društvo: društvo može imati koristi od njih, ali je međugeneracijska solidarnost posebno važna, i to se pokazalo tokom pandemije koronavirusa. Koronavirus nas nije spriječio da pomažemo jedni drugima, a uspjeli smo i dalje volontirati, ali na drugačiji način, a međugeneracijska solidarnost nam je pomogla da kontaktiramo jedni druge i da učimo jedni od drugih.”

Ova volonterka kaže da svako mora pronaći svog „unutrašnjeg volontera“ i pomoći ljudima u svom susjedstvu koliko može. Porodica i škola su posebno važni kada je u pitanju izgrađivanje ovih navika kod djece i mladih: „Mislim da treba imati lekcije o volontiranju i solidarnosti i da se ljudi trebaju od malih nogu baviti ovim aktivnostima. Mi smo narod koji voli, zna i želi pomoći jedni drugima, ali i vrlo brzo zaboravljamo stvari.”

“Presrećna sam zbog fotografije, ostala sam bez teksta. Uz sve vrste uspjeha i pohvala dolazi još veća radost, ali i još veća odgovornost. Ovo vas inspiriše, i to vam je i podsticaj da nastavite sa radom.”

Danica Šmic

Danica se pojavila na fotografiji pod nazivom „Na autobuskoj stanici – volonterka na putu da posjeti izdržavanu stariju osobu“ koja je osvojila prvu nagradu u kategoriji Najbolja fotografija projekta EU na konkursu Čovjek u fokusu koji je u partnerstvu organizovala Delegacija EU u Srbiji sa National Geographic Serbia

Fotografiju je dostavio projekat pod nazivom „Povećano učešće starijih žena u javnom i političkom životu“, koji sprovodi Udruženje građana Amity u partnerstvu sa organizacijom FemPlatz. Ona kaže: „Tako sam srećna zbog fotografije, ostala sam bez teksta. Uz sve vrste uspjeha i pohvala dolazi još veća radost, ali i još veća odgovornost. Ovo vas inspiriše, i to vam je podsticaj da nastavite sa radom.

Ovaj projekat je finansiran kroz projekat većeg obima  pod nazivom Prioritetna akcija za rodnu ravnopravnost – implementiran je u partnerstvu sa UN Women i Delegacijom EU u Srbiji – koji ima za cilj jačanje administrativnih kapaciteta za rodnu ravnopravnost i postizanje napretka u implementaciji EU i nacionalno rodno ravnopravnih obaveza kroz gender mainstreaming.

 

 

Photo credits: EU Delegation Serbia

 

This is an adaptation of an article published by the Delegation of the European Union to Serbia. Read the original article.

 

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.