One-stop-shop transformiše zapošljivost mladih | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

One-stop-shop transformiše zapošljivost mladih

Novi pristup obrazovanju koji finansira EU funkcioniše širom Zapadnog Balkana

SCROLL DOWN

Organizacije civilnog društva na Zapadnom Balkanu udružile su snage kako bi uvele novi pristup u obrazovanju koji ima za cilj povećanje mogućnost zapošljavanja mladih ljudi. Projekat ima jednu veliku partnersku organizaciju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. U svakoj zemlji, projekat se bavi nedostacima onoga što nude obrazovne institucije.

Nema brzih rješenja za izazove u obrazovanju, što Centar za omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada u Srbiji dobro zna. Ova organizacija radi sa mladima već godinama. Nekada je organizovala  kurseve i radila na zagovaranju za mlade, ali zapošljivost mladih je zaista privukla pažnju organizacije.

“Imali smo ideju da uradimo  pilot integrisanih usluga zasnovanih na one-stop-shop uslugama za mlade ljude.“

Vanja Kalaba, Centar za omladinski rad – CZOR

CZOR je identifikovao da usluge koje su mladi ljudi koristili bile podijeljene između različitih organizacija tako da su korisnici usluga morali ići od jednog do drugog programa kako bi stekli sve vještine koje su im potrebne za zapošljivost.“Imali smo ideju da uradimo  pilot integrisanih usluga zasnovanih na one-stop-shop uslugama za mlade ljude,“ kaže Vanja Kalaba iz CZOR-a. Pristup je bio uspješan, sa gotovo polovinom mladih koji su se ili zaposlili ili obezbijedili stažiranje. Tada je Kalaba bila uvjerena da se ovaj model može proširiti na regionalni projekat.

Davanje regionalne šanse obrazovanju

CZOR je svoju intervenciju u obrazovanju mladih uspio podići na regionalni nivo uz EU finansiranje. Pridružile su im se  organizacije iz Albanije, BiH, Kosova i Crne  Gore u ovom pristupu koji bi u konačnici povećao šanse mladih ljudi za zapošljavanje. „Željeli smo ojačati organizacije, kreiranjem mreže koja bi učinila aktere prepoznatljivijim i relevantnijim, podržavajući ih da sarađuju sa vladom na zapošljavanju mladih i približavanju mladima, kaže Kalaba iz CZOR-a .

Poseban fokus je bio na mladim ljudima koji nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu ili sistemu obuke. Stotine kandidata upisalo se u nadi da će steći potrebne vještine nakon jednogodišnjeg programa koji uključuje digitalne vještine i početne pakete za preduzetništvo.

Partneri koji pružaju uslugu imaju veliku stručnost uključujući i profesionalno savjetovanje, preduzetništvo, digitalne vještine i društvene mreže. Sada organizacije udružuju snage i obezbjeđuju kandidatima sve na jednom mjestu, od dijeljenja svoje stručnosti do kontaktiranja potencijalnih poslodavaca.

“Upis na ovaj format obrazovanja omogućio mi je da bolje razumijem IT sektor i da mogu da primijenim znanje u budućnosti.“  

Sajra Hadžiarapović

Sajra Hadžiarapović je učestvovala na obuci koju je organizovala partnerska organizacija u Bosni i Hercegovini – Centar za edukaciju mladih“ u gradu Travniku. Kaže da je kurs po mjeri koji drže predavači specijalizovani za programiranje i web dizajn riješio nedostatke  u njenom obrazovanju. Element koji je još više cijenila je predstavljanje uspješnih preduzetnika kao gostujućih govornika. „Upis na ovaj format obrazovanja omogućio mi je da bolje razumijem IT sektor i da mogu da primijenim znanje u budućnosti,“ kaže Sajra, koja se nada da sada ima veće šanse za zaposlenje.

Konzorcijum organizacija je trenutno fokusiran na održivost svog modela kako bi mogao postati osnovna adresa za podsticanje zapošljivosti mladih ljudi.

O projektu  

Projekat koji finansira EU „My Career from Zero to Hero“ („Moja karijera na putu do heroja“) (02hero) ima za cilj da poboljša kapacitete civilnog društva da bude efikasan i odgovoran nezavisan akter koji može da konstruktivno sarađuje sa vladama u razvoju inovativnih rješenja za zapošljavanje mladih kao identifikovanom tematskom prioritetu u okviru Strategije Zapadnog Balkana. 02 hero je model integrisanih usluga za NEET (Not in Education, Employment, or Training- Koji nisu u sistemu obrazovanja, radnom odnosu ili sistemu obuke) zapošljivost mladih, baziran na one-stop-shop metodologiji, koja pruža sve usluge za zapošljavanje mladih na jednom mjestu kako bi se razvili vještine za poslove budućnosti u okviru u 4.0 digitalne revolucije.

Photo credits: CZOR

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.