Bivši rudnik uglja prenamijenjen u prvu veliku solarna elektrana u Sjevernoj Makedoniji | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Bivši rudnik uglja prenamijenjen u prvu veliku solarna elektrana u Sjevernoj Makedoniji

Podrška EU za diversifikaciju izvora energije.

SCROLL DOWN

Nad grmljem i šikarom doline nadvisuje se ogroman stari dimnjak termoelektrane.  Termoelektrana na ugalj Oslomej u Kičevu, Sjeverna Makedonija, puštena je u rad početkom 1980-ih i bila je ponos tadašnje Republike Makedonije. U decenijama koje su uslijedile, fabrika je propadala sve dok nije ostalo samo nekoliko radnika veterana koji su otišli u autobusima na kraju smjene. Elektrana od 125 MW držana je na smanjenom radnom kapacitetu uglavnom kao rezerva u slučaju problema na drugim mjestima u sistemu. Međutim, ono što se dogodilo u okolnim šikarama bio je uzbudljiv razvoj događaja koji će pomoći Sjevernoj Makedoniji da odlučno krene naprijed s dekarbonizacijom.

Zemlje Zapadnog Balkana su i dalje u velikoj mjeri zavisne od uglja, posebno lignita. Tokom 2016. godine, 16 elektrana na ugalj sa Zapadnog Balkana emitovale su jednaku količinu sumpor dioksida kao i 250 elektrana u Evropskoj uniji. U Sjevernoj Makedoniji gotovo polovina energije dolazi iz uglja i 2018. zemlja je u velikoj mjeri ovisila o fosilnim gorivima. Tada su postojale dvije termoelektrane koje su radile na lignit – REK Oslomej u Kičevu, i REK Bitola – i Skoplje je proglašeno za najzagađeniju prestonicu Evrope.

“Ova elektrana je primjer dekarbonizacije i prelaska na obnovljive izvore energije kako u Sjevernoj Makedoniji tako i u regionu. Ovo je prva elektrana koja je izgrađena na nekadašnjem napuštenom ugljenokopu na Zapadnom Balkanu.“

Aleksandar Stefanovski, inženjer za nove tehnologije u elektranama Sjeverna Makedonija

Međutim, Sjeverna Makedonija je željela diversifikovati svoje izvore energije i očistiti zrak, a sada ta ambicija postaje stvarnost. Prva velika solarna elektrana u zemlji, Oslomej 1, finansirana je uz podršku Evropske unije, bilateralnih donatora Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i sada je povezana na mrežu i proizvodnju čiste električne energije.

Postrojenje od 10 MW izgrađeno je u bivšem rudniku lignita Oslomej. EBRD je obezbijedila kredit od 5,9 miliona eura, a projekat od 8,7 miliona eura uključuje grant od 1,6 miliona eura iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan. “Ova elektrana je primjer dekarbonizacije i prelaska na obnovljive izvore energije kako u Sjevernoj Makedoniji tako i u regionu. Ovo je prva elektrana koja je izgrađena na nekadašnjem napuštenom ugljenokopu na Zapadnom Balkanu,” kaže Aleksandar Stefanovski, inženjer za nove tehnologije u elektranama Sjeverna Makedonija.

“Budućnost je u zelenoj energiji. Vidimo pozitivnu stranu jer bi to trebalo da omogući stalno, sigurno zaposlenje radnicima jer ta postrojenja traju 25 do 35 godina. To je veoma ugodno mjesto za nekoga da dočeka starosnu dob za penziju i uživa u sigurnom zaposlenju.“

Čedomir Arsovski, šef razvoja i investicija u kompaniji Oslomej Energy and Mining

Projektom je planirana izgradnja druge fotonaponske elektrane, Oslomej 2, kao nastavak ove. Imaće kapacitet od 10 megavata. Ove dvije elektrane zajedno će proizvoditi energiju za 5.000 domaćinstava u Kičevu i regionu. “Budućnost je u zelenoj energiji. Vidimo pozitivnu stranu jer bi to trebalo da omogući stalno, sigurno zaposlenje radnicima jer ta postrojenja traju 25 do 35 godina. To je veoma ugodno mjesto za nekoga da dočeka starosnu dob za penziju i uživa u sigurnom zaposlenju”, kaže Čedomir Arsovski, šef razvoja i investicija kompanije Oslomej Energy and Mining.

Dodatne investicije u solarne elektrane se planiraju u Sjevernoj Makedoniji. WBIF je već odobrio finansiranje proširenja postrojenja Oslomej 2 i izgradnju nove elektrane u Bitolju za kombinovani ukupni kapacitet od 30MW. EU podržava ovu investiciju sa 5,1 miliona eura investicionog granta.

O projektu

U februaru 2022. Evropska komisija je predstavila investicioni paket od 3,2 milijarde eura za podršku 21 projektu povezivanja u oblasti transporta, digitalnih podataka, klime i energije na Zapadnom Balkanu. Ovo je prvi veliki paket projekata u okviru ambicioznog Ekonomskog i investicionog plana EU za Zapadni Balkan, koji je Komisija usvojila u oktobru 2020. godine, a projekti su osmišljeni tako da donesu opipljive koristi za svih šest partnera u regionu. Solarna elektrana Oslomej 1 jedan je od ovih 21 vodećih projekata (21 flagship projects), odabranih za finansiranje EU preko WBIF-a 2022. Projekat je identifikovan kao „Flagship 4 – Obnovljiva energija“ u Ekonomskom i investicionom planu EU za Zapadni Balkan 2021- 2027.

Photo credits: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.