YEA učestvuju u „So Keres Europa?!“ forumu u Tirani News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

8/08/2022

YEA učestvuju u „So Keres Europa?!“ forumu u Tirani

‚So Keres Europa?!’ (na romskom jeziku: Šta ima, Evropo?!) je međunarodni sedmodnevni društveni forum, dio aktivnosti u okviru Tirane, evropske prijestonice mladih, koji je okupio preko 150 mladih ljudi, uključujući Mlade evropske ambasadore (YEA), iz cijele EU, sa Zapadnog Balkana i Turske, da prisustvuju nizu radionica. Među učesnicima bili su i Romi i oni koji nisu Romi, a svi su učestvovali na radionicama sa temama o ljudskim i manjinskim pravima u Evropi, intersekcionalnosti, umjetnosti i kulturi, zagovaranju za pitanja mladih i otporu Romima, održanim u Tirani od 11. do 17. jula.

 

Poslije čitave nedjelje radionica, forum je kulminirao javnom manifestacijom – Međunarodnim festivalom romske omladine – na kojem su grupe predstavile rezultate svog rada, a predstavnici Evropske prijestonice mladih, predstavnici vlade i domaći političari imali su priliku da se zajedno sa onima iz cijele Evrope založe za raznolikost i uključivanje svih mladih ljudi.

 

Domaćini manifestacije bili su Roma Active Albania i Tirana, prijestonica mladih, a sufinansirali su je EU, Erazmus+ i Tirana, Evropska prijestonica mladih 2022. godine.

Saznajte više

Izvor: Phiren Amenca

Fotografija: Phiren Amenca

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.