Širenje ljubavi će na kraju zaustaviti mržnju | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Širenje ljubavi će na kraju zaustaviti mržnju

Srpske javne ličnosti na internetu učestvuju u borbi protiv govora mržnje usmjerenog ka LGBTQ populaciji i drugim grupama

SCROLL DOWN

Kampanja „Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav“ je slogan nove inicijative Evropske unije/Savjeta Evrope (CoE) koja ima za cilj borbu protiv govora mržnje, uključujući sve veći obim negativnih onlajn sadržaja, posebno na društvenim mrežama. Imajući u vidu da će biti teško povući granicu između slobode izražavanja i govora mržnje, regulisati ono što je odgovarajuće i gdje je potrebno primijeniti filtere, kampanja ima za cilj da edukuje korisnike društvenih mreža da obrate pažnju na ono što objavljuju na svojim stranicama ili na drugim javnim platformama.

Inicijativa ima za cilj da se uhvati u koštac sa različitim oblicima govora mržnje koji su usmjereni na određene zajednice i osjetljive društvene grupe. U Srbiji, kao i drugdje na Zapadnom Balkanu, kampanja je uključila javne ličnosti koje djeluju i govore kao ambasadori promjena. Ljudi koji su poznati po svojim dostignućima u umjetnosti, glumi, sportu i drugim oblastima podstiču svoju publiku i pratioce da razgovaraju – i usvajaju – pozitivno ponašanje u raznolikim društvima, nastoje da promijene stereotipe i promovišu jednakost. Lideri kampanje smatraju da se time može pokrenuti prijeko potrebna promjena u javnom mnjenju i smanjiti količina problematičnog jezika na internetu.

„Pozivamo ljude da dvaput razmisle prije nego što nešto objave na internetu: imajte na umu da toksični narativi mogu brzo da se šire, ali njihove posljedice mogu da budu nepopravljive, jer mogu da podstreknu mržnju i čak podstaknu nasilje nad pojedincem ili grupom, bez obzira na vašu početnu namjeru.“

Ninoslav Mladenović, Savet Evrope

Ninoslav Mladenović iz antidiskriminacionog odjeljenja SE član je tima koji radi na projektu „Promocija različitosti i ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu“. On objašnjava da je važno prenijeti ovu poruku ljudima koji nisu svjesni štete koju nanose, možda nehotice, i ukazati im na različite posledice koje njihove izjave mogu imati. „Pozivamo ljude da dvaput razmisle prije nego što nešto objave na internetu: imajte na umu da toksični narativi mogu brzo da se šire, ali njihove posljedice mogu da budu nepopravljive, jer mogu da podstreknu mržnju i čak podstaknu nasilje nad pojedincem ili grupom, bez obzira na vašu početnu namjeru.“

Svijest o tragu na internetu

Regionalna kampanja SE dobila je dodatnu dimenziju u Srbiji gdje je korisnicima onlajn medija postavljeno pitanje sa sloganom: „Kakav je vaš trag na internetu?“. To je podstaklo korisnike da razmisle prije nego što nešto objave, podsjećajući ih da je sadržaj tu da ostane i da neće nestati odmah, bez obzira na to da li podstiče nasilje ili dijeli saosjećanje.

„Važno je da imamo moć da koristimo svoj javni prostor za promovisanje saosjećajnosti, razumijevanja i uzajamnog poštovanja, jer to je ono što nam nesumnjivo nedostaje u društvu.“

Slaven Došlo, glumac

Slaven Došlo, jedna od najznačajnijih ličnosti u svijetu glume, pridružio se nacionalnoj kampanji kao ambasador za širenje poruke inkluzivnosti. „Važno je da imamo moć da koristimo svoj javni prostor za promovisanje saosjećanja, razumijevanja i uzajamnog poštovanja, jer nam to nesumnjivo nedostaje u društvu“, rekao je Došlo u intervjuu za medije u sklopu kampanje. Poznati glumac prihvatio je glumačke uloge koje se odnose na pitanja za koja smatra da moraju da se riješe, kao što su zloupotreba ljudskih prava i nejednakost. Kada je Slaven Došlo igrao ulogu lika iz LGBTQ zajednice, dobio je niz kritika, pa čak i poruka mržnje od korisnika interneta koji su povezali glumca sa likom koji je glumio.

Ovakav govor mržnje ne iznenađuje organizatore kampanje „Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav”. Prema studiji koju je ove godine objavio Centar za slobodne izbore i demokratiju, korisnik granta SE, manje od 20 odsto građana u Srbiji ima pozitivan stav prema LGBTQ zajednici, a 50 odsto ispitanika ima negativan stav. Jedna od preporuka studije je da se razvije strategija uključivanja korisnika onlajn medija i društvenih mreža koji su mlađi od 40 godina kako bi uticali na druge članove društva.

Ova preporuka se već sprovodi u kampanji kroz uključivanje posebne vrste influensera – Mladih evropskih ambasadora(YEA) „bez mržnje“. Njihova mreža promoviše aktivizam mladih u njihovim lokalnim zajednicama kao snažnu silu društvenih promjena. YEA su učestvovali u paradama ponosa, projekcijama filmova, diskusijama o istopolnim partnerstvima i načinima da se poboljša položaj LGBTQ osoba koje su među najdiskriminisanijim grupama u društvu. Oko 25 Mladih evropskih ambasadora prošlo je obuku tima Savjeta Evrope da bi se povećala njihova svijest o govoru mržnje i da bi razvili vještine u osmišljavanju narativa o ljudskim pravima kada govore u javnosti i objavljuju na društvenim mrežama.

Međutim, potrebna je akcija na više frontova da bi se promijenila percepcija i odnos prema LGBTQ zajednici. Mladenović objašnjava da su počeli sa radom u maju, uoči Dana Evrope, i nastavili sa školskim posjetama kako bi podigli svijest o šteti koju govor mržnje može da nanese društvu.

Pored aktivnosti podizanja svijesti, SE sarađuje sa partnerima na ostvarivanju strukturnih i sistematskih promjena u sistemu. Jedan od primjera je rad sa lokalnim ustanovama na jačanju njihovih kapaciteta za uključivanje LGBTQ prava u dokumenta i podzakonska akta lokalne politike.

Ne možemo svi da utičemo na javne politike, ali kampanja nas podsjeća da svi možemo da blokiramo mržnju i podijelimo ljubav.

O programu

Ovaj program pruža podršku ključnim lokalnim akterima i ustanovama korisnicama u Srbiji i na Zapadnom Balkanu u borbi protiv diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje, nad manjinama, pripadnicima LGBTQ zajednice i drugim ugroženim grupama u srpskom društvu. Takođe podržava trud Srbije i zemalja Zapadnog Balkana u kontekstu pregovora o pridruživanju sa Evropskom unijom u oblasti osnovnih prava. Program se finansira u okviru Horizontalnog instrumenta Evropske unije / Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022.

Photo credits: Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey II

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.