EU i Zapadni Balkan jačaju veze na prvom ministarskom sastanku o kulturi News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

30/06/2022

EU i Zapadni Balkan jačaju veze na prvom ministarskom sastanku o kulturi

U Tirani je 27. i 28. juna održan ministarski sastanak Zapadnog Balkana o platformama za kulturu, istraživanje i inovacije, obrazovanje i obuku. Ovaj sastanak sa ministrima kulture bio je prvi svoje vrste na Zapadnom Balkanu. Komesarka Marija Gabriel zvanično je otvorila platformu.

 

Komesarka je pozvala ministre da u potpunosti iskoriste susret, da rade zajedno na razvoju saradnje između EU i Zapadnog Balkana i da doprinesu integraciji regiona u EU. „Razmjena najboljih praksi, znanja i iskustava podići će naš zajednički rad u oblasti kulture na novi nivo“, rekla je Marija Gabriel u uvodnoj riječi.

 

Na prvom sastanku, komesarka Gabriel i ministri kulture regiona razgovarali su o ulozi mladih u promociji i zaštiti kulturnog nasljeđa. Razgovor je obuhvatio teme kao što su nedostatak kvalifikovane radne snage, kako učiniti profesije u oblasti kulturnog nasljeđa privlačnim za mlade, borba protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima i uloga kulturnog nasljeđa iz perspektive pripadanja Evropi.

 

Sastankom su zajedno predsjedavali Evropska komisija, Francuska kao predsjedavajući Savjeta Evropske unije i albanski ministar kulture.

Izvor: Creative Europe

Fotografija: Creative Europe

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.