EU na Kosovu obiljeležava Dan svjetske kulturne baštine News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

25/04/2022

EU na Kosovu obiljeležava Dan svjetske kulturne baštine

Povodom obiljeležavanja Međunarodnog dana spomenika i lokaliteta, poznatog i kao Dan svjetske kulturne baštine, 19. aprila šef Kancelarije EU i specijalni predstavnik EU na Kosovu ambasador Tomaš Sunjog posjetio je Arheološki park Ulpijana, koji je korisnik projekta EU u vrijednosti od milion eura.

 

Arheološki park Ulpijana, kojim upravljaju kosovsko Ministarstvo kulture, omladine i sporta (MKOS) i njegov Arheološki institut (AIK), uživao je podršku brojnih međunarodnih organizacija i diplomatskih kancelarija i ambasada na Kosovu, čiji su se predstavnici pridružili posjeti. „Obiljeležavanje Dana svjetske kulturne baštine je bitno zato što nas podsejća na raznolikost našeg zajedničkog kulturnog nasljeđa, njegovu ranjivost i na trud koji treba uložiti u njegovu zaštitu i očuvanje“, rekao je ambasador Sunjog.

 

Evropska arheološka misija na Kosovu: projekat Od Ulpijane do Justinijane Sekunde pokrenut je 14. decembra 2021. godine. Misija koristi rezultate prethodnih geofizičkih istraživanja većeg područja Ulpijane koja je finansirala EU i u naredne tri godine doprinijeće daljim arheološkim istraživanjima i iskopavanjima i konzervaciji nalaza. Projekat sprovodi Institut za arheologiju francuske École Normale Supérieure – jedan od najiskusnijih arheoloških instituta za Mediteran i centralnu Aziju – u bliskoj saradnji sa MKOS-om i AIK-om.

 

EU podržava zaštitu i očuvanje lokaliteta kulturnog nasljeđa na Kosovu, uključujući utvrđene kuće (kule) i vjerska mesta i spomenike, od 2000. godine. Do sada je u ovu oblast uložila više od 14,7 miliona eura.

 

EU je najveći pružalac finansijske pomoći Kosovu.

Saznajte više

Fotografija: European Union

Izvor: European Union

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.