Solarna elektrana u Sjevernoj Makedoniji koju finansira EU počela da proizvodi električnu energiju News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

7/04/2022

Solarna elektrana u Sjevernoj Makedoniji koju finansira EU počela da proizvodi električnu energiju

Prva solarna elektrana velikih razmjera u Sjevernoj Makedoniji priključena je na mrežu i već proizvodi čistu električnu energiju. Izgradnja postrojenja finansirana je uz podršku bilateralnih donatora Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). 

 

Fotonaponsko postrojenje snage 10 MW izgradilo je javno preduzeće Elektrani na Sjeverna Makedonija (ESM) na mjestu nekadašnjeg rudnika lignita Oslomej. Postrojenje je dio širih aktivnosti za čišćenje lokacije i diversifikaciju izvora energije i podršku dekarbonizaciji. Očekuje se da će ovo postrojenje proizvoditi skoro 15 GWh električne energije i uštedjeti 12.177 tona CO2 godišnje.

 

U skladu sa pristupom Team Europe, EBRD je obezbijedila kredit od 5,9 miliona eura, dopunjujući bespovratna sredstva od 1,6 miliona eura bilateralnih donatora WBIF-a i nacionalni doprinos od 1,3 miliona eura. Pored toga, Italija je podržala projekat finansiranjem procjene tehničke izvodljivosti. 

 

Solarna elektrana Oslomej 1 jedan je od 21 vodećih projekata u regionu Zapadnog Balkana izabranih za finansiranje od strane EU preko WBIF-a u 2022. godini. Projekat je u Ekonomskom i investicionom planu EU za Zapadni Balkan 2021-2027 identifikovan kao Flagship 4 za obnovljivu energiju.

Saznajte više

Izvor: WBIF

Fotografija: WBIF

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.