Paket energetske podrške: EU dodelila 75 miliona eura Kosovu kao pomoć u rješavanju energetske krize News | WeBalkans

Vijesti

Saznajte najnovije vijesti o dešavanjima i aktivnostima EU na zapadnom Balkanu

1/03/2023

Paket energetske podrške: EU dodelila 75 miliona eura Kosovu kao pomoć u rješavanju energetske krize

Kosovo će dobiti prvu tranšu u vrijednosti od 75 miliona eura, koja je dio paketa EU za energetsku podršku Zapadnom Balkanu od milijardu eura koji su stvorile EU i njene države članice kako bi pomogle regionu da prevaziđe energetsku krizu i veliki porast cijena energije izazvan neopravdanom i neizazvanom ruskom invazijom Ukrajine.

 

Cio paket će biti isporučen u dva dijela od po 500 miliona eura, pri čemu će se prvi, koji će biti odmah isporučen, fokusirati na pružanje direktne podrške većini pogođenih porodica i preduzeća, a drugi na tranziciju regiona ka čistoj energiji i smanjenju zavisnosti od ruskih fosilnih goriva. „Ruska neizazvana i neopravdana invazija na Ukrajinu imala je uticaj na cio svijet, izazivajući energetsku i prehrambenu krizu. Posledice tih kriza najteže podnose osjetljivije privrede, a EU je preduzela mjere i da podrži Ukrajinu da se odbrani od invazije i da pomogne svojim partnerima da se nose sa krizom“, rekao je ambasador Sunjog.

 

EU je i dalje najveći pružalac finansijske pomoći Kosovu, sa 1,2 milijarde eura obezbijeđenih kroz Instrumente pretpristupne pomoći (IPA) I i II, od 2007. do 2022. godine. Sada se pruža dalja finansijska pomoć kroz IPA III. EU je takođe najveći trgovinski partner Kosova.

Izvor: EU Office in Kosovo

Fotografija: EU Office in Kosovo

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.