Revolucija stočarstva u Srbiji | WeBalkans | EU Projects in the Western Balkans

Revolucija stočarstva u Srbiji

Upoznajte RoboPastira koji je izumljen u Naučno-tehnološkom parku u Nišu

SCROLL DOWN

Vjerovatno je mnogima od vas poznat RoboCop, protagonista filma iz osamdesetih koji je bio polu čovjek, polu mašina. Tokom tog perioda, koncept robota koji zamjenjuju ljude u različitim ulogama bio je samo zamisao prikazana u naučno-fantastičnim filmovima. Međutim, tokom sljedećih decenija, ova ideja se postepeno pretvorila u stvarnost, i danas smo svjedoci robota koji nam pomažu u različitim zadacima. Nedavno se u Srbiji pojavio značajan primjer toga. Ipak, ovoga puta, cilj nije zamijeniti ljudsku radnu snagu, već se baviti zadacima koji su povezani sa ponašanjem životinja, konkretno pasa čobana.

 

Kompanija Coming Computer Engineering, srpska informatička kompanija, sarađuje sa inženjerima sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu kako bi razvila i predstavila vrhunski, multifunkcionalni robot poznat kao RoboPastir. Ova inovativna kreacija rješava jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači u Srbiji: nedostatak raspoložive radne snage.

“RoboPastir je osmišljen da revitalizuje tradicionalno stočarstvo, obuhvatajući uzgoj stoke na pašnjacima.”

Dušan Krstić, projektni menadžer u kompaniji Coming Computer Engineering.

“RoboPastir je osmišljen da revitalizuje tradicionalno stočarstvo, obuhvatajući uzgoj stoke na pašnjacima”, izjavljuje Dušan Krstić, projektni menadžer u kompaniji Coming Computer Engineering. “S obzirom na ograničenu dostupnost radne snage u poljoprivredi, naš cilj je bio zamijeniti ljude robotima. Ovi roboti će voditi životinje do pašnjaka, štititi ih od predatora i osigurati da pasu odgovarajuću količinu trave.”

Mogućnost da vidimo robotske pastire koji brinu o stadu od 620 ovaca mogla bi postati uobičajen prizor na srpskim pašnjacima. Pored brige o stoci, kompanija Coming Computer takođe razvija robote za različite druge poljoprivredne zadatke, poput sadnje, navodnjavanja, berbe i oranja.

Za razliku od mnogih mašina, ovi elektronski asistenti sposobni su da rade na izuzetno strmim terenima.

“Testirali smo sposobnost prototipa da vuče teret od 345 kilograma uz nagib od 30%, koristeći automatski nivelirajući sistem”, objašnjava Nikola Velčev, inženjer u kompaniji Coming. “Ovaj sistem omogućava robotu da spusti prednji dio kada se susretne sa strmim padinama, sprječavajući prevrtanje kada nosi velike terete ili vuče prikolicu.” Robot je takođe prilagodljiv za rad na nivou tla, poput branja jagoda, i može trenutno prilagoditi svoju robotsku platformu da podigne ruku do visine od 2 metra. “Naš cilj je da razvijemo platformu koja može da prihvati različite dodatke za različite aktivnosti”, objašnjava Velčev. “Robot se kontroliše pomoću džojstika, opremljenog senzorskim podržanim kretanjem koje može detektovati prepreke i izbjeći ih. Uz pomoć navigacije GPS, biće sposoban da se autonomno vrati sa pašnjaka do staje.”

U naredne tri godine, roboti će ući u proizvodnju, uz strategiju cjenovne politike koja će ih učiniti dostupnim za poljoprivredne proizvođače malog obima. Trenutno, roboti ove vrste koštaju preko 100.000 eura, što ih čini nedostupnim većini poljoprivrednika u Srbiji i okolnim regionima.

 “Suština Naučno-tehnološkog parka leži u uspostavljanju zajednice inovativnih kompanija, podsticanju razmjene znanja, međusobne podrške i aktivnog učešća u organizovanim aktivnostima.”

Milan Ranđelović, direktor Naučno-tehnološkog parka Niš

Povećanje standarda u naprednoj poljoprivredi

Uobičajeno bi bilo potrebno pet do deset godina da se razviju takva karakteristična poljoprivredna rješenja zasnovana na vještačkoj inteligenciji, čak i za globalne visokotehnološke kompanije smještene u istaknutim IT centrima poput Silicijumske doline. Međutim, inovatori u Naučno-tehnološkom parku u Nišu postigli su ovaj podvig za samo tri godine, uz podršku Inovacionog fonda Republike Srbije i Evropske unije.

Između brojnih preduzeća koja posluju u Naučno-tehnološkom parku u Nišu, inovacionom centru otvorenom 2020. godine, nalazi se Coming Computer Engineering. Park je postao regionalna tačka fokusa za razvoj inventivnih naučnih i tehnoloških projekata, zajedno sa njihovom internacionalnom promocijom. Tijesno sarađuje sa univerzitetskom i akademskom zajednicom, okupljajući preko 500 mladih IT inženjera kako bi region učinio globalnim centrom za najsavremenije tehnologije.

“Suština Naučno-tehnološkog parka leži u uspostavljanju zajednice inovativnih preduzeća, podsticanju razmjene znanja, međusobne podrške i aktivnog učešća u organizovanim aktivnostima”, tvrdi Milan Ranđelović, direktor naučno-tehnološkog parka. “Naš cilj je da podržimo lokalne visokotehnološke preduzetnike, povećamo svijest i ojačamo čitav inovacioni ekosistem u regionu.”

Zajedno sa svojim virtuelnim članovima, preduzeća smještena u Parku zapošljavaju oko 5.000 ljudi. Izgradnju prostora Naučno-tehnološkog parka finansirala je Vlada Srbije i zajam Evropske investicione banke koji je obezbijeđen 2010. godine za sektor istraživanja i razvoja u Srbiji.

O projektu

Projekat javnog sektora za istraživanje i razvoj (R&D) odnosi se na niz investicija usmjerenih ka revitalizaciji javne R&D djelatnosti zemlje. Investicije uključuju unaprjeđenje postojeće infrastrukture, osnivanje centra za promociju nauke, izgradnju smještaja za studente i smještaj za mlade naučnike, kao i stvaranje centara izvrsnosti u prioritetnim istraživačkim oblastima. Trošak projekta procjenjuje se na oko 420 miliona eura. Projekat je u potpunosti u skladu sa prioritetima za finansiranje Evropske investicione banke u cilju jačanja i razvoja aktivnosti podrške zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Evropska investiciona banka, dugoročna finansijska institucija Evropske unije, podržava održive investicione projekte koji unaprjeđuju ciljeve politike Unije. U zemljama Zapadnog Balkana, finansijske operacije EIB doprinose olakšavanju integracionog procesa sa Evropskom unijom. Od 2001. godine, EIB je odobrila 2,6 milijardi eura za projekte u Srbiji.

 

Photo credits: Technology Park in Nis

Please wait while your video is being uploaded...

Don't close this window!

Subscribe to the newsletter

I have read and understood the terms of the privacy statement.